Kulturhus vid Bruksskolan istället

20160218_152626 (Copy)

Bruksskolan skulle få gymnasieelever istället och bibliotket byggas där C-byggnaden nu finns.

Bibliotek och kulturhus vid Bruksskolan, som i sin tur fylls av gymnasieelever, medan grundskolan flyttar till nuvarande Kullagymnasiet. Det är styrgruppens senaste förslag. Dessutom en så gott som enig styrgrupp som nu sätter fokus på centrum.

Borta är förslaget att slå samman Erik Ruuth med biblioteket och borta är placering i hamnen eller andra perifera platser.

– Roligt att vi är så eniga och nu styr vi åt samma håll, säger Louise Stjernkvist (L) i gruppen, idén kommer bland annat från henne själv och Pia Möller (M).

Nu finns mycket att utreda, bland annat ekonomin, och siktet är inställt på bygge efter år 2020. Innan dess ska det göras medborgardialoger med företagare, föräldrar och allmänheten.

Kulturhus istället för förskola och fritids -  en enig styrgrupps förslag. Illustration: Höganäs kommun

Styrgruppens förslag på kulturhus mellan Bruksskolan och Stadshuset. Illustration: Höganäs kommun

Tanken är att biblioteket flyttar till ett nybygge mellan Bruksskolan och Stadshuset. De nuvarande lokalerna behålls men fylls med andra aktiviteter, som föreningslokaler, komvux eller att gymnasiet finns även här.

Skoleleverna byter plats så att 400 gymnasieelever kan röra sig i centrum med affärer och får bibliotek och andra kulturlokaler i närheten. Grundskoleeleverna får bättre utomhusmiljö med Skatepark och BMX-bana. Dessutom planeras 600 nya bostäder i närheten av Kullagymnasiet, vilket genererar efterfrågan på skola.

20160218_150938 (Copy)

Hit skulle alla Bruksskolans elever flytta och få betydligt större uteytor.

– Idén öppnar för en diskussion om planering av centrum, så att man får en rundgång runt Köpmansgatan, Centralgatan, Storgatan och Torggatan med cityfunktioner som handel , stadshus, osv, säger Göran Lock (MP).

– Och så får biblioteket friska moderna lokaler anpassade för framtidens medier, säger Louise Stjernkvist som poängterar att det hela ännu är ett förslag, inga beslut har fattats.

Tidigare planer på att bygga någon form av konsertsal har nu fallit bort. Anledningen är att kommunen har talat med Joakim Bengtsson, som köpt Finkeramiska och har sådana ambitioner. I nya Folkets Hus planeras också för en samlingssal med plats för några hundra personer.

Lasse Olsson

Lasse Olsson

Det här skrev vi i november:

Kultur och skola under samma tak