Kulturhus väcker många frågor

Dialogen om det planerade kulturhuset startade på Café Amanda på måndagskvällen. Föreningen Fyrens möte samlade drygt femtio deltagare och resulterade i en rad frågor som ska skickas vidare till politikerna.

Många undrade varför det överhuvudtaget måste byggas ett nytt hus för kulturen i Höganäs. Varför kan inte biblioteket renoveras och byggas ut i befintlig lokaler och vad vinner ungdomarna på Eric Ruuth på att flytta från sitt gamla hus? Köpmansgatan lyftes fram som perfekt placering för ett levande bibliotek och många menade även att Övre behöver ett kreativt hus som Eric Ruuth.

Anders Malmsten ger sin bild av det planerade kulturhuset. Foto: Lasse Olsson

Anders Malmsten ger sin bild av det planerade kulturhuset. Foto: Lasse Olsson

Efter inledande information om kulturhusutredningen, gav Anders Malmsten sin bild av hur mycket plats ett 5 000 kvadratmeter stort hus, inklusive scen för 500 besökare, parkeringsplatser och andra kringytor, kan ta i anspråk.

Om man bestämmer sig för utredningens förslag och placerar kulturhuset i hamnen på den 1 500 kvadratmeter stora ytan, som folkomröstningen handlade om för ett år sedan, menar han att det innebär en byggnad på 18-20 meter meter, jämförbar med husen vid Brosbacke. Dessutom kommer totalt en större markyta krävas än för höghusförslaget, som röstades ned i folkomröstningen.

Flera mötesdeltagare frågade sig varför man inte utnyttjar och utvecklar de befintliga byggnader som redan finns. Till exempel pekades det nyligen sålda Finkeramiska ut som ett bra exempel på en byggnad som skulle kunna bli ett spännande centrum för kultur i staden och samtidigt binda samman Magasin 36 med de centrala delarna av Höganäs. Vid Finkeramiska ligger också Blå Hallen, där kulturskolan med stor framgång just nu spelat pjäsen Oktober 1943, med gott om plats för en stor publik.

Även de ekonomiska aspekterna av ett nytt kulturhus diskuterades. Investeringskostnaderna har angetts till mellan 100 och 150 miljoner kronor, men ännu har inget sagts om driftskostnaderna. Är det överhuvudtaget ekonomiskt försvarbart att bygga ett kulturhus bara 25 kilometer från Dunkers i Helsingborg, var en av frågorna som ställdes på mötet.

Samtliga frågor ska ställas samman av föreningen och skickas vidare till ansvariga politiker. Den 10 juni ska styrgruppen för kulturhusutredningen fatta beslut om hur den kommande medborgardialogen ska utformas, vad den ska innehålla och hur den ska arbeta.

Mötesdeltagarna hoppades att politikerna beslutar om en medborgardialog värd namnet, där alla aspekter av kulturhusplanerna får diskuteras. Föreningen fick i uppdrag att föra vidare mötets åsikt att dialogen bör innehålla såväl det planerade husets innehåll, som placeringen och de ekonomiska förutsättningar.

Susanne Ravani Chefredaktör för Nättidningen Fyren Foto: Ester Sorri

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri

Läs även:
Vad innebär ett kulturhus i hamnen?
Hamnen Höganäs mest centrala läge
Varför kulturhus i hamnen?
Vem älskar hamnen?
Låt inte Övre dö
Själen måste finnas kvar
Höganäs kulturpotential
Dags för Nymbergs kulturhus?