Kulturhus – men inte i hamnen

Efter att ha följt debatten och läst flera insändare tycker jag så här:

Har man frågat ungdomarna på Eric Ruuth vad de tycker? Är de beredda att flytta från de mysiga lokaler de har nu till en kanske alltför fin byggnad? Kan de fortfarande utöva sina intressen, kan de olika musikstilarna få plats, kan banden öva utan att störa den finare kulturen?

Jag tycker en nära koppling mellan bibliotek och kultur vore bra. Jag önskar utställningslokaler och ett större bibliotek med många möjligheter att sitta i lugn och ro för att läsa och studera.

Går det inte att bygga ut/på bibliotekshuset? Hamnen tycker jag INTE är en naturlig samlingsplats för kulturen. Låt de fria ytorna vara för rekreation. Nu har det tillkommit en krog och den nya golfbanan är på väg och där ska tydligen även en kiosk finnas. Då är nog efterfrågan på mat och dryck stillad.

Kvickbadet och bryggorna med bastun är perfekta och en förtätning av bebyggelsen på grönområdena skulle förstöra den frihet man upplever där idag.

Om jag fick välja ett ställe för ett nytt kulturhus så blev det tomten vid Lidl och Systembolaget, men där håller Swedbank på att bygga. Det bör ju ligga centralt och vara nära kommunikationer.

Torsten Nilsson
Stolt Höganäsbo sedan 1991