Kultur på attraktiv mark

För ett år sedan var det hotell och höghus som skulle rädda Höganäs undan glömska och tristess. När medborgarna röstade bort de planerna föddes stället idén om ett kulturhus i hamnen. Frågan är bara om kulturhuset alls handlar om kultur. Eller om det fortfarande mest är ett flott hus i hamnen som är det viktiga.

När man nu plötsligt intresserar sig så mycket för kulturen i Kullabygden att man vill satsa minst 150 miljoner på ett kulturhus, vore det väl rimligt att börja med att prata om den kultur som redan finns här? Vilka kulturutövare verkar i Höganäs kommun, vilken form av kultur är invånarna intresserade av, hur och på vilka sätt exponeras kulturutbudet idag? Vilka konstnärer, musiker, dansare, filmare, författare, teatersällskap och andra skulle behöva visa sin konst bättre eller på ett annat sätt?

gubbar

Helt enkelt en grundlig, bred och öppen diskussion om – och inventering av – det kulturutbud Kullabygden bjuder på idag. Hur ser det ut, vilka verkar inom området och vad har de för behov? Rätt självklart, om man nu på allvar drivs av att göra något viktigt för kulturen.

Sedan kan man börja prata om vilket kulturutbud man skulle vilja ha, vad man kan göra för att locka hit fler konstnärer inom olika områden, öka delaktigheten och höja intresset för kulturutbudet hos invånarna. Kort sagt – behövs ett kulturhus och vad ska vi i så fall fylla det med?

Fler utställningar, konserter, föreställningar, workshops och evenemang? Eller kanske fler billiga ateljéer, rep- och arbetslokaler för konstutövare? Vad krävs för ett bredare, mer livaktigt och inspirerande kulturliv i Kullabygden?

Varför har man då inte gjort det i Höganäs? Varför nöjer man sig med en medioker tjänstemannautredning som bara slår fast att biblioteket och kulturskolan skulle vinna på en sammanslagning, utan att inte ens där gå in på hur, varför och på vilket sätt. Förvaltningarna skulle tjäna på ett fördjupat samarbete, säger man. Ska vi alltså bygga ett kulturhus för att utbildnings- och kulturförvaltningen ska jobba bättre ihop?

Nu har man plötsligt kommit på att man ska komplettera med en extra utredning, den här gången med fokus på hur stadskärnan och handelsstaden påverkas av sammanslagningen av Eric Ruuth och biblioteket. En självklar del av ett seriöst utredningsarbete, som naturligtvis borde ha ingått redan från början.

Få människor skulle säga att kultur är dåligt eller inte behövs. Men samtidigt finns det säkert oändligt många svar på frågan vad kultur är. Varför är inte politiker och tjänstemän nyfikna på hur invånarna definierar detta begrepp och vad vi vill ha i ett nytt kulturhus?

Varför slår man istället i ett så tidigt skede fast att här handlar det enbart om biblioteket och musikskolan – allt utöver de två institutionerna blir per definition detaljer, små tillägg till det redan bestämda konceptet, krafs i utkanten av den redan anlagda trädgården.

Hur intresserade är de styrande egentligen av den brokiga, böljande, mångfacetterade och ibland till och med motsägelsefulla verklighet som slarvigt sammanfattas med begreppet kultur? Och hur viktigt är det istället att lyckas med konststycket att till varje pris bygga någonting i Höganäs hamn?

Alla vi som var engagerade i Rädda hamnen-rörelsen, ville en enda sak – att politikerna skulle ge oss en bred, förutsättningslös och professionell medborgardialog om vad vi vill med hamnområdet i Höganäs. Det var uppenbarligen för svårt den gången och verkar vara minst lika omöjligt nu.

Varför är det så förtvivlat svårt för makthavarna att diskutera just hamnområdet? Vi vill inte serveras olika färdiga förslag om det ena eller andra huset som ska byggas i hamnen och som vi sedan – i så kallade dialoger mitt i sommaren – får lov att komplettera med små detaljer.

Vi vill ha två seriösa medborgardialoger med politikerna i kommunen – en om hamnområdet i Höganäs och en om kulturen i Kullabygden. Dialoger där både frågorna och vi invånare tas på allvar. Först därefter kan några som helst planer på det ena eller andra börja diskuteras och planeras.

Susanne Ravani Chefredaktör för Nättidningen Fyren Foto: Ester Sorri

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri