Kultur och skola under samma tak

– Nu är diskussionen helt öppen och jag ser fantastiska möjligheter med att slå ihop skola och kultur.
Det säger Pia Möller, moderat ordförande i utbildningsnämnden, efter den senaste utredningen om placeringen av ett nytt kulturhus.

Pia Möller ser gärna ett kulturhus i kombination med Bruksskolan.

Pia Möller ser gärna ett kulturhus i kombination med Bruksskolan.

En av de fyra platser som finns kvar i utredningens slutanalys – och som får många plus – är Bruksskolan. Det handlar om området mellan stadshuset och byggnaden där mellanstadieklasserna går. Det är där skolans förskoleklasser, ettor, tvåor och fritids håller till idag.

– Den här delen av Bruksskolan är väldigt nedgången och behöver antingen rustas upp rejält eller så måste vi bygga nytt, säger Pia Möller. I det här området kan man mycket väl bygga på höjden och det är en spännande tanke att vi då skulle kunna kombinera skola och kultur.

– Tänk bara vilket läslyft det skulle kunna bli om bibliotekariernas kompetens fick verka i symbios med lärarnas kunskaper. Eleverna skulle få direktkontakt med kultur på ett självklart sätt.

Ett nytt kulturhus placerat bredvid stadshuset, mitt emot Brukshallen. Illustration: Höganäs kommun

Ett nytt kulturhus placerat bredvid stadshuset, mitt emot Brukshallen. Illustration: Höganäs kommun

Pia Möller är noga med att poängtera att det här bara är idéer och lösa tankar än så länge. Men när samhällsbyggnadsförvaltningen i sin utredning nu föreslår just den här platsen för det nya kulturhuset, reagerar hon positivt.

– Kommunen planerar och arbetar för att centralorten ska växa och skolorna inne i Höganäs är redan idag trångbodda. Förr eller senare måste vi bygga nytt och att i det läget göra det i kombination med någon sorts kulturhus, ser jag som en spännande möjlighet.

Den ursprungliga förutsättningen för ett nybyggt kulturhus – att slå ihop Eric Ruuth med biblioteket och komplettera med en stor evenemangslokal med scen och läktare – är nu bara ett av flera alternativ, som projektgruppen ska ta ställning till i höst och vinter. Det kan lika gärna bli så att Eric Ruuths lokaler renoveras och deras verksamhet blir kvar i fastigheten på Övre. Även biblioteket skulle kunna renoveras och stanna på Köpmansgatan.

– Hela den här processen har öppnat upp frågan och det tycker jag är bra, säger Pia Möller. Nu får vi ta ställning till nya alternativ och titta på alla möjliga kombinationer.

Exakt hur skolan skulle kunna integreras med ett kulturhus, har Pia Möller knappt ens börjat fundera på. En tänkbar variant skulle kunna vara att helt enkelt låta grundskolan på Bruks byta plats med gymnasiet på Kulla. Då skulle kulturhuset kunna integreras med gymnasieskolan och ungdomarna hamna mitt i stadskärnan, istället för en bit utanför.

– Allt det här är ju bara rena spekulationer och vilda idéer än så länge, men med Bruks- och Tornlyckeskolan närmare varandra, skulle man kunna samarbeta mera och vissa verksamheter och tjänster skulle kunna samordnas. Och jag tror att både de äldre eleverna och stadskärnan skulle vinna på en gymnasieskola som låg mer i centrum.

Med ett kulturhus skulle Centralgatan kunna bli mer levande. Illustration: Höganäs kommun

Kulturhuset med framsidan ut mot Centralgatan.
Illustration: Höganäs kommun

En annan modell skulle kunna vara att bygga en ny skola för de yngsta eleverna i nära anslutning till Bruksskolan – kanske på baksidan av Brukshallen – och använda hela området där barackerna ligger idag till bibliotek och kulturhus.

– Läget kan ju knappast bli bättre, säger Pia Möller. Nära bussarna, precis intill Köpmansgatan/Storgatan och på vägen mot Finkeramiska och Magasin 36. Ett kulturhus här skulle även göra Centralgatan betydligt mer levande och öppna upp mot Köpmansgatan på ett helt annat sätt än idag.

Nästa steg i processen om ett eventuellt kulturhus i Höganäs, är att en ekonomisk rapport ska presenteras. Där ska de olika alternativen – sammanslagning av Eric Ruuth och bibliotek i nytt hus med scenlokal, renovering av Eric Ruuth respektive biblioteket, nytt hus med enbart bibliotek och scenlokal eller bara scenlokal utan vare sig bibliotek eller Eric Ruuth – få prislappar. Tidigast i januari ska projektgruppen enas om en gemensam vision att arbeta vidare med.

Susanne Ravani Chefredaktör för Nättidningen Fyren Foto: Ester Sorri

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri

Läs även:
Nytt bakslag för kulturhus i hamnen
De är rädda om Eric Ruuths själ
Eric Ruuths flytt ingen självklarhet
Kulturhusplaner i gungning

Tillbaka till nyhetsflödet