Krav på hearing om bolagiseringen

I vår hemkommun Höganäs vill man bolagisera delar av socialförvaltningen. Vi ser stora problem med insyn och rättssäkerhet för medborgarna, om det blir verklighet. Kommunen vill bolagisera allt under socialförvaltningen som inte är myndighetsutövning. Vi hyser allvarlig oro för vad det innebär för skattebetalarnas och kommuninvånarnas insyn i de tilltänkta bolagiserade verksamheterna. Vi undrar också … Fortsätt läsa Krav på hearing om bolagiseringen