Kovács får full pension trots politiska uppdrag

Förre ordföranden för kommunstyrelsen i Höganäs, Péter Kovács, vill inte dra av inkomster för sina fortsatta fritidspolitiska uppdrag mot sin pension, som reglerna föreskriver. Hans efterträdare, Peter Schölander, har därför förhandlat fram ett undantag från reglerna, som en oenig kommunstyrelse godkänt.

Peter Schölander, moderat kommunalråd, tycker att undantaget är rätt.

– Det handlar om uppdrag som Péter Kovács hade samtidigt som han var kommunalråd och som han nu fortsätter med, säger Peter Schölander, (M). Då är det inte rimligt att han ska bli av med de arvodena, bara för att han får kommunalrådspension.

När Péter Kovács avgick i våras, efter 15 år som kommunstyrelsens ordförande, fick han helt enligt reglerna en pension på närmare 40 000 kronor i månaden, som han får behålla fram till sin 65-årsdag om 13 år.

Enligt samma regler ska ersättningen minskas om han får inkomster från ett nytt arbete. Men enligt uppgörelsen i kommunstyrelsen får han nu behålla 44 800 kronor, ett basbelopp, om året som ersättning för uppdrag som fritidspolitiker, utan att pensionen ändras.

– När Péter Kovács kom till mig och tog upp frågan var min första reaktion ”aldrig i livet”, säger Peter Schölander. Men sen satte jag mig in i vad det handlar om och nu tycker jag att det är rimligt och principiellt rätt att han får behålla ersättningen från de här uppdragen.

Mer pengar i plånboken.

Det blev omröstning om frågan i kommunstyrelsen och fem ledamöter ville skicka vidare frågan till den parlamentariska gruppen för snabbutredning, innan man fattade beslut. Nu får den parlamentariska gruppen istället ta fram riktlinjer inför framtiden.

De partier som röstade för var Moderaterna, Centern och Kristdemokraterna och de som röstade mot var Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet.

– Vi vill skicka frågan till den parlamentariska gruppen redan nu, säger Louise Stjernquist, (L). Det är viktigt att ta fram riktlinjer för framtiden så att det aldrig kan bli fråga om särbehandling.

Även Miljöpartiets Göran Lock röstade för att utreda frågan innan man fattade beslut och menar att Moderaterna tänjer på gränserna när det gäller avvikelser från regler.

– Vi närmar oss en gräns för vilka avvikelser från gällande regelsystem som är acceptabelt, säger han. Moderaterna har tänjt på gränserna till förmån för sig själva ett flertal gånger.

– Först anställde man en partisekreterare med kommunal lön vilket var olagligt. Sedan lämnade man inte in redovisningen för partibidraget i tid, vilket enligt gällande regelsystem skulle ha inneburit att man förlorade partibidraget nästa år.

– Och nu vill man alltså ändra regelsystemet för att Péter Kovács ska få ytterligare ersättning utöver vad regelsystemet säger.

Sverigedemokraternas Leif Löwegren är också kritisk till kommunstyrelsens beslut.

– Vi blev tagna på sängen på mötet i tisdags, säger han. Péter Kovács avgick med en väl tilltagen pension och ytterligare tillägg till den tror vi bara spär på folks politikerförakt. Jag förstår inte hur Moderaterna tänker, som drev igenom det här med röstsiffrorna 6-5.

Péter Kovács vill fortsätta vara fritidspolitiker och få behålla ersättningen.

Peter Schölander säger att han förstår att undantaget för Péter Kovács uppfattas som en kontroversiell fråga.

– Som jag ser det är det en glipa i regelverket, säger han. Det handlar inte i första hand om pengar, utan är mer en principiell fråga. Men jag välkomnar att vi nu tar fram riktlinjer för framtiden.

När Péter Kovács avgick från kommunalrådsposten stannade han kvar som vanlig ledamot i fullmäktige, ett uppdrag som ger max 1 000 kronor/sammanträde i arvode, eller 10 000 på ett år. Han fortsätter även som nämndeman, vilket ersätts med mellan 250-500 kronor per dag man är i domstolen.

– Det hade blivit konstigt om han inte skulle få betalt för de här små uppdragen, bara för att han slutat som kommunalråd, säger Peter Schölander.

Péter Kovács gick tidigt ut med att han gärna skulle vilja få uppdraget som kommunfullmäktiges ordförande efter valet om ett år – en post som moderaten Gustaf Wingårdh har idag.

Men om han får det uppdraget kommer ersättningen att bli högre än det tak på 44 800 kronor om året som kommunstyrelsen nu beslutat om och då kommer pensionen alltså att minskas.

Inte heller Ulf Molin, (C) ser några problem med att besluta om undantaget först och sedan utreda frågan.

– Alla är överens om att parlamentariska gruppen ska ta fram nya riktlinjer inför nästa mandatperiod, säger han. Och om de kommer fram till en annan slutsats än kommunstyrelsen och fullmäktige går på samma linje, då kommer nya regler att gälla från och med hösten 2018.

Förutsatt att kommunstyrelsens nuvarande beslut godkänns av kommunfullmäktige, spelar det dock ingen roll för Péter Kovács pension vilka slutsatser parlamentariska gruppen kommer fram till.

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri