Kortare arbetsdag bättre för alla

– Arbetsmiljön har blivit bättre, sjukfrånvaron har minskat och kvaliteten i omsorgen har ökat. Jag ser det som en effektiv satsning.

Daniel Bernmar, kommunalråd i Göteborg

Daniel Bernmar, kommunalråd i Göteborg. Foto: Alice Vernersson

Daniel Bernmar, kommunalråd från Vänsterpartiet för äldrefrågor i Göteborg, är nöjd med det pågående försöket med sex timmars arbetsdag på Svartedalens äldrecentrum med 72 lägenheter. Försöket startade för ett år sedan och i höstas beslutade man att förlänga satsningen under hela 2016.

– Man får inte stirra sig blind enbart på de ökade personalkostnaderna, utan måste även se vad vi vinner på andra områden, säger Daniel Bernmar.

Till en kostnad på åtta miljoner om året har 14 nya undersköterskor fått jobb på boendet, som tidigare hade 68 heltidsanställda och 16 som jobbade deltid. Men när man räknar in minskade kostnader för sjukskrivningar, a-kassa och försörjningsbidrag sjunker nettokostnaden för samhället till drygt två miljoner.

– Det handlar om att lägga skattekronorna där de gör mest nytta och i det här försöket ser vi att det blir stora vinster på alla områden. Grundtimmarna med ordinarie personal har ökat och sjukfrånvaron har minskat, vilket innebär färre vikarier och en större kontinuitet för de äldre, säger Daniel Bernmar.

Svartedalens äldrecentrum på Hisíngen i Göteborg. Foto: Lina Wingqvist

Svartedalens äldrecentrum på Hisíngen i Göteborg. Foto: Lina Wingqvist

Här i Höganäs lyfte en grupp undersköterskor och vårdbiträden frågan om sex timmars arbetsdag i ett debattinlägg i Fyren, som ett förslag för att få ner sjukfrånvaron och förbättra äldrevården i kommunen.

Just nu pågår en utredning som tittar på om delade turer kan tas bort – däremot ingår inte förkortad arbetsdag i uppdraget. Men Peter Schölander, ordförande i socialnämnden, har sagt att man ändå ska ta fram en beräkning på vad sex timmars arbetsdag i äldrevården skulle kosta.

Försöket i Göteborg följs av forskaren Bengt Lorentzon, som snart kommer med en rapport om det första året. Parallellt med granskningen av Svartedalens boende, jämförs resultaten med ett referensboende.

– Rapporten är inte helt färdig, men indikationerna pekar åt ett positivt håll, säger Bengt Lorentzon. Alla är nöjda, både de anställda och hyresgästerna.

Flera kommuner har genomfört kortare eller längre försök med sex timmars arbetsdag inom äldrevården. Men få har studerat och dokumenterat projektet så grundligt som man nu gör i Göteborg.

– Det här handlar om en grupp kvinnor som befinner sig långt ner på stegen, säger Daniel Bernmar. Ofta är arbetsvillkoren och arbetsmiljön dålig, lönen är låg och många har även ett tungt arbete hemma, vilket lätt leder till många och långa sjukskrivningar.

– På Svartedalens boende har sjuktalen gått ner, samtidigt som de ökat på andra håll i staden, de anställda upplever att de fått en klart förbättrad livskvalitet och vi ser att de gör ett bättre jobb. Vi behöver en bredare diskussion i samhället om förändringar av arbetstiden.

Susanne Ravani Chefredaktör för Nättidningen Fyren Foto: Ester Sorri

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri

Läs även:

Delade turer diskuterades på kvinnodag

Schölander vill invänta utredningen

Pilotprojekt utan delade turer