Kommunikation viktigare än skola?

Höganäs kommun måste spara. Detta enligt de styrande politikerna. Därför måste budgeten för bland annat utbildningsförvaltningen kraftigt bantas med negativa konsekvenser för barn och ungdom till följd. Också de anställda inom verksamheten drabbas. Är detta verkligen nödvändigt?

Paradiset har fått ont om pengar och alliansen vill spara på skola och omsorg.

Kommunen är en av de bästa i landet vad hantering av ekonomin beträffar. Också detta enligt de styrande politikerna. Man har haft överskott i kassan under ett antal år. Men var finns de pengarna nu när de skulle behövas för att rädda en verkligt viktig verksamhet? Har de försvunnit eller reserverats för annat, kanske mindre viktigt?

Är till exempel en utökning av den redan stora kommunikationsavdelningen viktigare än skolan? Att anställa fler personer för att producera tramsig propaganda för kommunen och dess styrande politiker, på bekostnad av lärartjänster och skolverksamheter? Saklig information är viktig. Men ”reklam” som den nedan är enbart löjeväckande.

Skylt från Ängelholms flygplats.

Det finns ett flertal ärenden som byggnadsnämnden behandlat så vårdslöst att det vållar omfattande och onödigt merarbete för kommunens tjänstemän och förtroendevalda. Risken är dessutom stor att kommunen kan drabbas av skadeståndsanspråk från personer som drabbats av nämndens vårdslöshet.

Vad räkningen för vårdslösheten kommer att sluta på är idag inte möjligt att överblicka. Men det skulle inte förvåna mig om dessa onödiga kostnader hamnar i samma härad som det belopp man nu vill pruta bort från skolverksamheten. Vore det inte lämpligt att ta kritiken av byggnadsnämnden på allvar och ställa högre krav på ett ansvarsfullt agerande av denna för att i framtiden slippa onödiga kostnader?

Det finns flera områden där besparingar kan göras utan att skada kommunens verksamhet och därmed undvika oönskade prutningar där pengarna verkligen behövs. Även om de styrande skulle ha rätt när de anser vår kommun vara en av de bäst skötta vad ekonomin beträffar, så finns det mycket som skulle kunna göras bättre. Mycket bättre.

Anders Malmsten

Spara

Spara