KF gav inga klara besked om Eric Ruuth

Den storslaget utannonserade pengafajten i fullmäktige gav inga klara besked om Eric Ruuth, trots en lång budgetdebatt. Ulf Molin, C, hävdade att kulturskolans verksamhet kommer att vara orörd, men utbildningsnämndens ordförande Pia Möller, M, sade att beslutet fattas först på nämndens möte den 24 oktober.

Kommunikationsavdelningens reklam för fullmäktigemötet om budgeten.

Hotet om nedskärningar för Eric Ruuth har engagerat många invånare i kommunen, men de som trodde att beskedet skulle komma i Stadshuset på onsdagen blev besvikna.

– Ulf Molin säger att alla pengar till Eric Ruuth ska vara kvar, men ändå fattas det nio miljoner när vi räknar, sade Barbro Stigsdotter, Miljöpartiet. Det hade varit skönt att här och nu få veta hur utbildningsnämnden tänker om till exempel fritidsgårdarnas framtid.

Men Pia Möller ville inte föregripa nämndens beslut.

– Här i fullmäktige beslutar vi om ramarna, men det är i utbildningsnämnden vi spikar detaljerna, sade hon. Det alliansen har sagt är att vi vill värna fritidsgårdarna och behålla nivån på barn- och elevvärdet.

Barn- och elevvärdet är ett mått på vilka resurser varje elev i kommunen har rätt till när det gäller personal, fortbildning, läromedel och andra material.

Kulturhuset Eric Ruuth fick ett sparkrav på 13 procent när budgetförhandlingarna inleddes. Foto: Chris Bergendorff

Även om debatten i fullmäktige inte gav några raka besked om Eric Ruuth, blev det desto mer diskussion om språkbruk, skattehöjningar och politikernas egna arvoden.

– Att kalla nedskärningar för effektiviseringar är som att kalla krig för fred, sade Barbro Stigsdotter. Det är ett hån att använda den typen av språkbruk när man helt och hållet skär bort verksamheter, men alltid lurar det någon.

Fredrik Johannesson, KD, menade däremot att det är naturligt att se över kommunens verksamheter och då försöka effektivisera.

– Ingenting blir automatiskt bättre för att man får mer pengar, det finns många kommuner som visar samma resultat trots mindre medel, sade han. Jag är rädd för förluster i välfärden, inte vinster.

Varken Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänstern eller Sverigedemokraterna var främmande för skattehöjningar för att slippa nedskärningar i skola eller vård och omsorg.

– Det här är ett speciellt år, sade Lennart Nilsson, S. Vi har skruvat och skruvat, men nu kan vi inte klara kärnverksamheten utan en skattehöjning längre och därför yrkar vi på höjd kommunalskatt med 19 öre.

Höganäs kommun har inte höjt skatten sedan 1994 och kommunstyrelsens ordförande, Peter Schölander, tyckte inte att det var dags nu heller.

– Visst skulle vi kunna konfiskera människors pengar i förskott och spara i ladorna, men ikväll hör jag bara hur alla vill blåsa iväg varenda krona med en gång, sade han.

Peter Schölander i sin första budgetdebatt som kommunalråd i Höganäs.

Kommunalrådet menade även att det överhuvudtaget inte går att jämföra skolans resultat med anslag per elev.

– Vi ligger lågt i anslag per elev, men vi har duktiga lärare som får bra betalt och uppnår bra resultat.

Lennart Nilsson, S, hävdade däremot att det i vissa lägen faktiskt finns en klar koppling mellan pengar och verksamhet.

– Jag reagerar på att alliansen duckar när människor är oroliga och nu vill vi veta hur de här besparingarna slår mot verksamheten. Hur ska skolan bli mer effektiv, ska man köra en termin på halva tiden, eller vadå?

Men Peter Schölander värjde sig mot bilden av att Höganäs skulle vara en kommun med stora problem.

– Vi håller inte på att rasa igenom, men ibland måste man se över saker, sade han. En dag kommer vi att tvingas möta stormen och då kommer det att storma rejält.

Miljöpartiets Barbro Stigsdotter menade att beslutsunderlaget inför budgetförhandlingarna var för dåligt och att det i princip var omöjligt att utläsa hur de olika besparingarna skulle slå mot enskilda verksamheter. Men Ulf Molin, C, förstod inte alls vad Miljöpartiet menade.

– Det är skrämmande hur illa informerade ni i Miljöpartiet är, sade han. Sätter ni inte er inte in i handlingarna, är ni inte uppdaterade? Ni måste läsa på, som alla vi andra. Jag förstår inte varför ni inte fattar att verksamheten för Eric Ruuth kommer att vara densamma 2018 och 2019 som den är idag.

Liberalernas Louise Stjernquist yrkade på att politikernas arvoden borde skäras ned med samma tre procent som resten av kommunens verksamhet, men fick se sitt förslag bli nedröstat.

Till sist, efter nära fem timmars möte, kom även dagens riktigt stora fråga i kommunen – rivningen av hjortstugorna på Kullaberg som avbröts efter protester från ett antal kommuninvånare på förmiddagen – upp i den folkvalda församlingen. Både Ros-Mari Paulsson, L, och Göran Lock, MP, lyfte frågan.

– Det är väldigt synd att husen nu håller på att rivas och att kommunen inte kan göra mer, sade Ros-Mari Paulsson.

Men Peter Schölander menade att han inte kunde göra något att rädda husen.

– Vi vill inte ha privata fastighetsägare i naturreservatet, sade han. Jag vill poängtera att det är Naturvårdsverkets ansvar, det är inte är kommunen som river husen, vi beviljar bara rivningslov.

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri