Keramiskt center vill ha sex miljoner extra

Folkets egen keramik

Folkets egen keramik tillverkat på Keramiskt Center

Keramiskt Center behöver nu ytterligare 6 miljoner kronor för att kunna flytta verksamheten till Blå Hallen. Efter fem år med stora hål i kassan vill stiftelsen nu flytta närmare centrum, men nu krävs ännu mer skattemedel.

Man konstaterar att den fina satsningen för keramikbygden hamnade fel från början, på Design Outletområdet vid Tjörröd. Kritiken var hård redan då, men grundarna dvs företrädarna för kommunen och Region Skåne stod på sig. Man hade hoppats få in pengar på entrébiljetter.

Finkeramiska

Hit vill Keramiskt Center flytta om de får mer pengar

Men det visade sig snabbt att publiken svek och man fick slopa biljetterna. Istället har verksamheten gått back år efter år och det blir bara värre i de lokaler som hyrs till stora kostnader i gamla fabriken Höganäs Keramik.

Varje år är Keramiskt Center garanterat bidrag från skattemedel för att hålla verksamheten igång. Det rör sig om miljonbelopp. Bara Höganäs kommun ger 1,5 miljoner till driften varje år. Ändå gick man med en dryg miljon i underskott förra året.

Nu vill Stiftelsens styrelse flytta verksamheten närmare Höganäs Centrum till Finkeramiska där antikexperten Joachim Bengtsson erbjuder 700 kvm i Blå Hallen. Men flytten blir dyr. Därför ansöker Stiftelsen om extra bidrag från kommunen på ytterligare 2,5 miljoner och därutöver från Region Skåne 3,5 miljoner. Som ett engångsbidrag.

Bla hallen

Blå Hallen har använts t ex som scen för Erik Ruuts Kulturskolas musical “Oktober 1943”

När verksamheten drogs igång på Outletområdet hoppades grundarna att man skulle kunna locka de många som besöker på området för att handla. Det var ett feltänk, det blev inte så. Istället vill stiftelsen flytta för att bli en del i sammanhang där andra aktörer inom konst och kultur verkar. Och så är det inte på Outleten, däremot i området vid Saltglaserat eller Finkeramiska.

– Vi ser möjlighet att få en jämnare ström av besökare under årets alla månader, istället för enbart under högsäsongen på sommaren som det är på Tjörröd, säger stiftelsen i sin ansökan om mer pengar.

Keramiskt center har kommit att betyda mycket för lokala keramiker och för att föra vidare de nedärvda traditionerna i keramikbygden. En lång rad uppskattade utställningar har gjorts, liksom workshops, kurser och föredrag. I butiken finns minst 50 keramiker representerade. I fjor hade man 44 000 besök, och de allra flesta på sommaren.

– Nu vill vi vässa verksamheten och utveckla den keramiska verkstaden med fokus på utbildning,och rehabilitering säger stiftelsen.

Man radar upp en lång rad idéer som en ugnspark utomhus för keramikbränning,prova på-kurser, drejskivor till uthyrning, utbildning i saltglasering, drejning och fabriksproduktion. Man kan också tänka sig att keramiker och konstnärer kan hyra in sig under begränsade tidsperioder. Allt förutsätter hög nivå på verkstaden och ugnsparken.

I stiftelsens styrelse sitter tre personer som kommunfullmäktige i Höganäs har valt in, Region Skåne  och Höganäs museum har vardera en representant.

Text och bilder Lasse Olsson