“Katastrof utan antikvarie”

Bräcke Mölla. Foto: Håkan Rosenqvist

Bräcke Mölla. Foto: Håkan Rosenqvist

– Att Höganäs kommun bestämt sig för att inte ersätta Henrik Ranby är en katastrof. Kullabygden har ett mycket rikt antikvariskt byggnadsbestånd, som är vårt gemensamma kulturarv och som måste bevaras.
Det säger Erik Frederiksen, arkitekt som varit verksam över 25 år i bland annat Kullabygden och Höganäs.

Sedan Henrik Ranby sade upp sig i våras står Höganäs kommun utan en stadsantikvarie och saknar även annan personal med specifik antikvarisk kompetens. Först var planen att hyra in stadsantikvarien från Ängelholm vid behov, vilket snabbt visade sig vara praktiskt ogenomförbart. Nu är det istället stadsarkitekten Sverker Tingdal som ansvarar för den antikvariska bedömningen.

– Att kunna ta ställning till antikvariska frågor kräver en kunskap som är helt frånvarande i en vanlig svensk arkitektutbildning, menar Erik Frederiksen, som saknar det nära samarbetet med Henrik Ranby som han och andra arkitekter i bygden tidigare hade.

Stadsantikvarien blev ofta kontaktad av arkitekter redan på planeringsstadiet, då man diskuterade olika lösningar innan arkitekten började rita.

– Den dialogen var oerhört värdefull, säger Erik Frederiksen. Nu tvingas man rita på vinst och förlust och sedan lämna in sitt förslag till byggavdelningens smakdomare, som överhuvudtaget inte har någon antikvarisk kunskap. Det är ett kostsamt och orimligt arbetssätt.

Erik Frederiksen oroar sig även över hur det ska gå med Krapperups fastigheter i framtiden. Byggnadsnämnden sade nyligen nej till två av Krapperups rivningsansökningar – det ena för en gammal gård i Vattenmöllan mellan Krapperup och Mölle, det andra för ett hus i Bränneslyckan mellan Mölle och Brunnby. Båda ärendena har av stiftelsen överklagats till Länsstyrelsen.

– Utan antikvarisk expertis som kan hindra rivning av värdefulla byggnader kommer vår bygd att bli fattigare, säger Erik Frederiksen.

Susanne Ravani Chefredaktör för Nättidningen Fyren

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren

Läs även:

Äganderätt mot kulturarv

Ingen antikvarisk konsult anlitas

Laglös bygglovshantering

Myndighetsutövning med gummiband

Bygga på landet – dröm eller mardröm