Kan biblioteket flytta till hamnen?

Kommunens egen kulturhusutredning kompletteras nu av att NovArk AB i Göteborg tittar på hur stadskärnan och handeln påverkas av att biblioteket och Eric Ruuth flyttar till ett nytt kulturhus i hamnen.

Hur viktigt är biblioteket för stadskärnan i Höganäs? Foto: Chris Bergendorff

Hur viktigt är biblioteket för stadskärnan i Höganäs?
Foto: Chris Bergendorff

Martin Öberg på NovArk gjorde även handelsutredningen i Höganäs 2010 och han tror på en bra mix av olika aktiviteter för att få ett levande centrum.

– Jag vill inte föregå resultatet av utredningen, men i en vital stadskärna är det många saker som samspelar, förklarar han. Det behövs mer än handel och både besöksberoende och besöksdrivande verksamheter är viktiga inslag.

De flesta städer har förändrats under de senaste tio åren. Handeln minskar och ersätts av köpcentrum utanför städerna och istället växer det fram nya mötesplatser i centrum. Caféer, kulturhus, bibliotek, restauranger och andra plaster där vi kan träffas och synas är de nya vinnarna.

– Omsättningen i stadskärnorna är ungefär densamma, säger Martin Öberg. Men vi handlar inte alls lika mycket varor inne i städerna längre, framför allt inte sällanköpsvaror. Vissa har svårt att hävda sig mot närliggande köpcentrum, men vi har inte sett några helt döda stadskärnor än.

Alla typer av aktiviteter som drar folk genererar även andra verksamheter runt omkring. Till exempel vårdcentraler, sjukhus, resecentra, bibliotek, sporthallar. Där mycket människor rör sig, finns det plötsligt underlag för caféer, lunchrestauranger och affärer.

I den nya utredningen ska Martin Öberg ta ställning till vilken plats som är bäst lämpad för ett framtida kulturhus och hur stadskärnan påverkas av var det placeras.

– Biblioteket i Höganäs drar 160 000 besökare om året, säger han. I en liten stad stöttar alla verksamheter varandra och självklart spelar det roll var människorna är.

Magasin 36 har på några få år blivit ett nytt starkt centrum i Höganäs. Trots placeringen i utkanten av staden har man många besökare, såväl sommar som vinter. Enligt Martin Öberg är det ett exempel på hur oförutsägbart det kan vara att syssla med stadsplanering.

– Det är nästan omöjligt att planera för den typen av verksamhet. Det finns inga modeller som fungerar och ingen etableringsstudie hade kunnat förutsäga det som hänt på Magasin 36. Platsen är långt ifrån optimal, men det spelar ingen roll, folk hittar dit ändå.

I mitten av augusti ska Martin Öberg rapportera vad han kommit fram till för kommunledningen.

Susanne Ravani Chefredaktör för Nättidningen Fyren Foto: Ester Sorri

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri