Jollen – första höghuset i Vikens centrum?

Detaljplanen med sexvåningshus väckte högljudda protester från vikenborna när den presenterades. Nu är det fastigheten med livsmedelsaffären Jollen som ska byggas ut. Planavdelningen på kommunen vill göra en mer flexibel plan som medger fler centrumverksamheter eller bostäder i övre plan.

– Vi bedömer att platsen tål den nya volymen. Höjden 12 meter i nock medger uppskattningsvis minst två våningar och inredd vind, säger Jenny Enbuske Elsmén, planarkitekt på kommunens planavdelning, som i samarbete med fastighetsägaren tagit fram den nya detaljplanen för Viken 120:1, alltså Jollenfastigheten.

IMG_0306

Ägarna till Jollen vill bygga ut och tror att det ska gå att driva en livskraftig verksamhet i de utbyggda lokalerna.

– När vi fastställt höjden har vi tittat på den omgivande bebyggelsen, som visserligen framför allt är villor, men här finns också Bäckaskolan som mäter 8,82 meter i nock. Vi vill inte precisera antalet våningar utan vi har valt att ange högsta höjd och högsta nockhöjd. Vi har också tänkt på anpassningen till möjlig utbyggnad för resten av Viken, förklarar Jenny Enbuske Elsmén.

Är det här en början för högre hus i centrala Viken? Jenny Enbuske Elsmén svarar att det beror på vad politikerna har för planer. Men det ligger i direktiven att bevara åkermark och bygga tätare och högre.

– Vi vill pröva det här och så får vi se var vi landar. Det beror på vad vi får för respons under samrådet, fortsätter Jenny Enbuske Elsmén.

Sista dagen i mars höll planavdelningen öppet hus på Bäckaskolan i Viken och bjöd in till utställning och samtal om planförslaget. Man hade ingen presentation eller redogörelse för vad planen innebär, utan besökarna fick själva med hjälp av planskissen tänka ut frågor och eventuella synpunkter.

Ett trettiotal personer droppade in under de två timmarna och inga häftiga reaktioner noterades. Annat var det då detaljplanen för den så kallade potatisåkern på andra sidan vägen presenterades. Då var Hemgården full av upprörda människor, vissa protesterade högljutt och planavdelningens representanter hade svårt att försvara den utställda detaljplanens sexvåningshus i centrala delen av Viken.

Den planen skrotades också, sedan planavdelningen fått in högvis med skriftliga synpunkter. Dock finns tankarna på att bygga högre hus i Vikens centrum kvar hos vissa politiker, liksom direktiven att det är möjligt att bygga upp till sex våningar.

Samrådstiden för Jollenhuset löper från 30 mars till 20 april. Under den tiden är allmänheten välkommen att ta del av förslaget och lämna synpunkter, som sedan redovisas i en samrådsredogörelse. Det omarbetade förslaget ställs ut för granskning och finns tillgängligt för allmänheten under tre veckor innan planen går till politikerna för beslut.

Kerstin Schultz

Kerstin Schultz