Ja till högt bostadshus i Flora

En enda ny illustration av bostadshuset i kvarteret Flora – det blev resultatet av återremissen av ärendet från kommunstyrelsens möte för två veckor sedan. Ikväll sade kommunfullmäktige ja till detaljplanen.

Den nya illustrationen som planavdelningen gjort efter återremissen av ärendet.

– Nu har vi fått en stor koloss på fem-sex våningar, inget slutet kvarter, ingen tyst sida och en stor parkering, sade Göran Lock (MP), som yrkade på avslag.

Lennart Nilsson (S), röstade i kommunstyrelsen för att återremittera ärendet, men ikväll tyckte han att förslaget var acceptabelt och socialdemokraterna röstade för den nya planen.

– Till skillnad från Göran Lock, tycker jag att det här kvarteret är trist, sade han. Jag hade helst velat riva alltihop och bygga nytt. Den förra planen hade varit förödande för handeln, som kräver p-platser och tillgänglighet och vi tycker att det går bra att bygga på höjden i det här kvarteret.

Även Sverigedemokraterna svängde och sade ja till planen på torsdagskvällens kommunfullmäktigemöte.

Jämförelse mellan det nya Bo Klok-huset vid City Gross och det planerade i kvarteret Flora som en skuggning i bakgrunden. Illustration: Anders Malmsten

Péter Kovács, kommunstyrelsens moderate ordförande, menade att kommunen fått gehör för många av sina krav i den nya planen och att bostadshuset är smakfullt och kommer att förbättra stadsbilden.

– Även om kommunen har planmonopol, så kan vi inte bara göra som vi vill. Det är som ett äktenskap, om den ena parten vill bestämma allt, då lämnar nog den andra parten snart, sade han.

Göran Lock däremot jämförde den föreslagna byggnaden med miljonprogrammets bostadsområden och menade att storskaligheten inte alls går ihop med kommunens vision om en växande småstadscharm.

– Det vi gör här och nu kommer att bli normgivande för all kommande bebyggelse i Höganäs centrum, sade han. Från och med nu är det storskalighet som gäller.

Vy från kyrkan på Storgatan, det planerade huset i grått i bortre högra hörnet. Illustration: Anders Malmsten

Även Vänsterpartiet ifrågasatte hur det planerade bygget passar ihop med kommunens vision om att bli årets stadskärna.

– Det här är det första man ser när man kommer till Höganäs med buss och ett så stort hus kommer bara ge ett trist intryck, sade Emma Wennerholm.

Arnbergs plats, med nya bankhuset till höger och nybygget i bakgrunden. Illustration: Anders Malmsten

Miljöpartiets Göran Lock har tagit fram egna illustrationer för att försöka visa hur stor den planerade byggnaden kommer att bli.

– Höganäs är väl värt att vårda, sade han. Kanske är Flora det viktigaste kvarteret i hela stadskärnan och det borde vara inbjudande och lockande.

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri

Läs även:

Bakläxa för Flora