Istället blev det fler delade turer

Ett elvatimmarspass med hål i mitten

Ett elvatimmarspass med hål i mitten

De delade turerna inom äldreomsorgen i Höganäs har ökat och drabbar 270 anställda. Och idag ses inte Höganäs längre som en attraktiv arbetsplats för undersköterskor.

– Antalet hemvårdstimmar har ökat och då behövs fler personer, förklarar avdelningschef Carina Hajzeri. Dessutom ville vi minska antalet timanställda på Nyhamnsgården.

Detta fick till följd att man tvingades till fler delade turer, istället för motsatsen, som länge utlovats av politikerna.

– Alternativet hade varit att öka sysselsättningsgraden och anställa mer personal, säger Carina Hajzeri.

Förra året beviljade staten Höganäs kommun 3 380 507 extra kronor, att användas för ökad bemanning inom just äldreomsorgen. Men kommunen har inte ansökt om pengarna och det finns inte ens något beslut i socialnämnden om att inte ansöka.

– Vi har haft frågan uppe, men vi ansåg inte att vi hade tid att utnyttja dessa pengar. Vi fick beslutet i början av juli och kunde inte anställa folk direkt från gatan, säger socialnämndens ordförande Peter Schölander.

Med några få undantag måste all personal – både i kommunens hemtjänstgrupper och på äldreboendena – med jämna mellanrum arbeta delad tur. Det innebär att de jobbar ett pass på morgonen och ett på kvällen, med några lediga timmar däremellan. Det kan handla om upp till två delade turer på åtta veckor.

– Hemtjänstgrupperna arbetar till tio på kvällarna för att underlätta för nattpatrullerna, berättar Lene Pedersen, Kommunals ordförande.

De som har delad tur börjar sju på morgonen och jobbar till lunch. Sedan är man ledig tills nästa pass börjar fyra och jobbar till tio på kvällen. Nästa morgon börjar man sju igen.

Klock– Det är ett tungt schema och oftast upplevs den delade turen som droppen som gör att man inte orkar, säger Lene Pedersen.

Den styrande alliansen i Höganäs har beslutat om en låg generell grundbemanning inom äldreomsorgen. Även schablontiderna – den tid det får ta att tex duscha en vårdtagare eller städa, dela medicin etc. är snävt tilltagen och beslutas av politikerna.

Sjukskrivningstalen för personal inom äldreomsorgen har stigit rejält under senare år, samtidigt som problemet med de delade turerna alltså ökat.

– Vi får ett visst antal timmar och vi kan inte öka bemanningen utan politiska beslut, säger Carina Hajzeri. Vi har fått extra stimulanspengar som långsiktigt ska ge fler händer i vården och håller på att utarbeta förslag om hur vi kan frigöra tid från hemvården från uppgifter som andra kan utföra.

– Mycket tid går till exempel för att köra ut mat till de äldre, en uppgift som andra kanske kan göra. Liksom att svara på larm i hemvården.

Situationen för undersköterskorna i kommunen med så ansträngda arbetspass har påverkat rekryteringen och Höganäs ses inte längre som attraktivt för undersköterskor.

På initiativ av Peter Schölander har socialnämnden nu beslutat om en total översyn av äldreomsorgen. Han har tillsammans med tjänstemännen utarbetat direktiven och i april ska arbetet vara klart.

– Min önskan är att vi ska komma fram till färre timanställda, minimera delade turer – om vi inte kan få bort dem helt – och att få ner sjukfrånvaron, säger Peter Schölander.

Kommunen har sneglat lite på Landskrona kommun som har kommit fram till ett system med nivåer på bistånd istället för dagens schablontider. Det betyder att personalen själva reglerar tiden för enskilda insatser som dusch, städning etc inom en fastställd nivå. Samma insats kan ta olika lång tid beroende på vårdtagarens status den aktuella dagen.

– Men för att komma dit måste vi börja med att mäta tider, något som facket inte alls är glad för, avslutar Peter Schölander.

Kerstin Schultz

Kerstin Schultz