Integrationsservice inget för Höganäs

Höganäs har ingen integrationsservice som i Åre, här arbetar istället enskilda tjänstemän med flyktingfrågorna.
– Integration är något som vi alla har ansvar för i vår yrkesroll, säger Susanne Bromée, socialsekreterare och integrationssamordnare på kommunen.

Susanne Bromée samordnar integrationsarbetet i Höganäs.

Susanne Bromée samordnar integrationsarbetet i Höganäs.

Höganäs kommun har 25 475 invånare och är en kommun med stark ekonomi. Kommunen har ett avtal med Migrationsverket om att ta emot 20 flyktingar om året med uppehållstillstånd och 20 ensamkommande flyktingbarn. Utöver det har man omkring 180 vuxna asylsökande i olika privata boenden och betydligt fler ensamkommande flyktingbarn, än de 20 som avtalet gäller.

– Ansvaret för etableringsplan och försörjning ligger på arbetsförmedlingen, betonar Susanne Bromée. Kommunens ansvar är att täcka upp med försörjningsstöd om det uppstår ett glapp.

Kommunen får alltså bara kontakt med flyktingarna vid ekonomiska eller praktiska behov. Det är också mest kring praktiska saker – som att barnen skall gå i förskola eller skola och kring sjukvårdsfrågor – som kommunen och arbetsförmedlingen samarbetar och har ett gemensamt ansvar.

När en lägenhet blir ledig kan personer anvisas till Höganäs och får då transport via migrationsverket. Ofta möter socialsekreteraren familjen eller personen vid bostaden. Arbetsförmedlingen gör en etableringsplan och Sfi-undervisningen börjar omgående. I den ingår även praktik. Hittills under 2015 har omkring 45 personer med uppehållstillstånd flyttat till Höganäs.

Asylboendena i Margreteberg och Brunnby är helt och hållet migrationsverket ansvar. Kommunen har en asylgrupp som träffas en gång i månaden för informationsutbyte. I gruppen ingår två personer från kommunen, tillsammans med representanter för kyrkan, polisen och förskolan, samt föreståndare för asylboendena.

Tillvaron på boendena består mest av väntan på uppehållstillstånd och svenskundervisning och annan sysselsättning sköts av frivilliga krafter. Det finns ingen som samordnar frivilligorganisationerna och det utgår heller inte något kommunalt stöd.

Muhammed, Hiba och sonen Yussef bor på asylboendet i Margreteberg. Foto: Chris Bergendorff

Muhammed, Hiba och sonen Yussef bor på asylboendet i Margreteberg. Foto: Chris Bergendorff

För ensamkommande flyktingbarn har kommunen en helt annan organisation och ansvar. Flyktingbarnen anvisas till kommunerna, som ansvarar för deras mottagande, omsorg och boende. Det gäller både asylsökande barn och barn som har fått uppehållstillstånd. Kommunen får statlig ersättning för verksamheten för ensamkommande flyktingbarn.

En person eller familj på asylboendena kan själv hitta ett boende och på så sätt flytta hit som kommuninvånare. Men arbetsförmedlingens ansvar att upprätta en etableringsplan träder inte i kraft förrän man fått uppehållstillstånd. Samma sak gäller kommunens ansvar att anordna sfi-undervisning.

Det avgörande, enligt Höganäs integrationspolitik, är att man får en lägenhet. Antingen genom Höganäshem eller på eget initiativ. Och ansvaret för etablering och försörjning ligger på arbetsförmedlingen.

Till skillnad från Åres hemsida är det svårt att på Höganäs kommuns hemsida hitta information om integration och flyktingar. På första sidan står ingenting, utan man får klicka sig fram och det gäller att veta under vilken rubrik man skall söka.

Det man till slut får veta är att när en flykting fått uppehållstillstånd i Sverige ska man vända sig till arbetsförmedlingen, som har helhetsansvaret för etableringen i samhället. Det enda kommunen har ansvar för är stöd och service.

– Vi arbetar just nu på en guide som skall ge information till flyktingarna, berättar Susanne Bromée. Vi har ansökt och fått pengar från Länsstyrelsen till detta.

Kerstin Schultz

Kerstin Schultz

Läs även:
Integration – en lönsam affär för Åre
“Nu måste alla hjälpas åt”

Tillbaka till nyhetsflödet