Integration – en lönsam affär för Åre

– Invandrare är bra för kommunens ekonomi, säger Martin Söderström, integrationschef i Åre kommun. Integration är en av kommunens snabbast växande avdelningar.

I Åre ser man flyktingarna som en positiv tillgång för kommunen.

I Åre ser man flyktingarna som en positiv tillgång för kommunen.

Åre är inte bara en turistort för 08-or och andra, utan också en jämtländsk glesbygdskommun med 10 460 invånare. Flyktingar och invandrare har kommit att spela en viktig och positiv roll för kommunen, ekonomiskt och befolkningsmässigt.

Efter två år har 86 procent av de nyanlända sysselsättning, antingen i jobb, praktik eller studier. Det är en mycket hög siffra och när Fyren undrar hur många som arbetar med integrationen i kommunen, skrattar Martin Söderström.

– På vuxendelen finns ett tiotal, på arbetsförmedlingen ytterligare ett tiotal och på skolorna har vi många lärare som arbetar med integration. Du förstår hur många arbetstillfällen det ger och att det inbringar många skattekronor. Sandvikens kommun har i en bra studie visat hur mycket kommunerna tjänar på att ta emot flyktingar.

Åre har kommit överens med Migrationsverket om att ta emot omkring 100 flyktingar årligen, med uppehållstillstånd och flyktingstatus från FN. Utöver det har man idag 250 asylsökanden på olika privata boenden, som har avtal med Migrationsverket om mottagande och boende.

– Flera bussar är på väg med nya flyktingar, säger Martin Söderström. Idag har vi bara en person anställd för arbetet med bosättningsprojekt för de nyanlända. Men vi planerar att ta en tydligare roll från kommunens sida även för de som väntar på uppehållstillstånd.

För de 100 flyktingar med uppehållstillstånd som årligen anländer till Åre har man ett väl genomarbetat mottagningsprogram. De nyanlända ska känna sig trygga, kunna trivas och vilja skapa sig en framtid i kommunen. Alla möts av ett välkomnande redan på flygplatsen.

Nyanlända flyktingar välkomnas till sin nya hemort.

Nyanlända flyktingar välkomnas till sin nya hemort.

Att få sysselsättning spelar stor roll för integrationen och man arbetar intensivt med att kartlägga den enskildes möjligheter. Kommunen finns hela tiden med som stöd, även för arbetsgivarna och för de privata fastighetsägare som ställer upp med bostäder.

– En viktig förutsättning för att integrationen ska lyckas är att alla inblandade, som arbetsförmedlingen, migrationsverket och kommunen drar åt samma håll, säger Martin Söderström. Och att alla vet att man snabbt kan få stöd och hjälp av kommunens integrationsservice.

Åre styrs av socialdemokrater och moderater tillsammans, vilket Martin Söderström ser som ytterligare en positiv förutsättning för det lyckade flyktingmottagandet i kommunen.

– Det är avgörande att det finns ett starkt politiskt stöd som inte påverkas om den politiska majoriteten skulle förändras.

Åres positiva inställning till invandrare och integration syns tydligt på kommunens hemsida. Redan på första sidan kan man läsa: ”Flyktingsituationen engagerar” och det är lätt att klicka sig vidare för mer information.

Kerstin Schultz

Kerstin Schultz

Nästa vecka skriver vi om hur integrationsprocessen ser ut i Höganäs. Missa inte det!

Läs även:
“Nu måste alla hjälpas åt”

Tillbaka till nyhetsflödet