Ingen antikvarisk konsult anlitas

– Jag känner mig helt trygg med att kommunen köper in de antikvariska tjänster som behövs av konsulter, istället för att ha en egen stadsantikvarie längre.
Så sade Péter Kovács, både i förra veckans Fyren och i svaret på en fråga från Miljöpartiet på kommunfullmäktiges möte igår kväll.
Men det visar sig att kommunen inte alls har för avsikt att köpa in några externa konsulttjänster från Ängelholm, för att täcka upp när den egna antikvariska kunskapen inte räcker till.

– Ängelholmslösningen är lagd på is på grund av tidsbrist. Stadsarkitekten hanterar de antikvariska frågorna idag och jag är övertygad om att dessa spörsmål får den genomlysning som varje enskilt ärende kräver, säger samhällsbyggnadschef Torsten Rosin. I rena rådgivningsärenden finns även läns- och regionmuseet att tillgå.
Det Torsten Rosin benämner Ängelholmslösningen är att stadsantikvarien Katja Berg i Ängelholm skulle anlitas och hjälpa till i Höganäs vid behov. Hon har varit här en handfull gånger, men har alltså inte längre möjlighet att komma hit.

– Gratis rådgivning i byggnads- och kulturmiljövård har varit tillgänglig och lätt att få för alla invånare som velat ha det under 25 år i Höganäs, säger Henrik Ranby. Det ersätts inte av svåråtkomliga och dyra råd, inköpta från Kristianstad eller Lund.
Sverker Tingdal, stadsarkitekt i Höganäs, är den som nu ansvarar även för de antikvariska frågorna. I höst planerar man att sätta igång med arbetet med kommunens nya kulturmiljöplan.

– Jag är arkitekt, inte antikvarie och det finns mycket som jag inte kan, säger han. Även om Höganäs inte längre har en egen stadsantikvarie, hade det varit bra med en bygglovshandläggare som även hade antikvarisk kompetens. Inte minst när vi ska ta fram den nya kulturmiljöplanen.
Till Fyren sade Péter Kovács att beslutet att inte ersätta Henrik Ranby när han nu sagt upp sig, helt och hållet var Torsten Rosins och ingenting som han som politiker hade några synpunkter på. 2001 däremot, när man beslöt att inrätta en stadsantikvarietjänst i Höganäs och anställde Henrik Ranby, var beslutet fattat av de moderata politiker som då styrde kommunen.

Henrik Ranby är övertygad om vad det är som ligger bakom den nya policyn att inte längre ha en antikvarie anställd i kommunen.
– Ledande moderater i Höganäs vill genomföra en rejäl sänkning av ambitionsnivån när det gäller kulturmiljö- och byggnadsvård, säger han. Det här beslutet är beställt av dem.

Läs fler artiklar om kulturmiljö

Susanne Ravani Chefredaktör för Nättidningen Fyren

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren