Infekterad strid om LSS-boende

En onödig principfråga eller en genuin vilja att värna utsatta medmänniskor? Meningarna om överklagandet av LSS-boendet i Folkparken går starkt isär och debatten har vuxit till stormstyrka under jul- och nyårshelgerna.

Folkparken ska återuppstå; med bostäder, offentlig park och ett nytt Folkets hus. Foto: Höganäs bildarkiv

– Idag fick jag återigen besked från kommunchefen Herman Crespin att man inte tänker skriva på köpeavtalet, förrän frågan om överklagandet är löst. Kommunen försöker skrämma oss och det tycker jag är allvarligt, säger Kerstin Schultz, ordförande i folkparksföreningen.

Beslutet att sälja tomten till föreningen har antagits av kommunfullmäktige och därefter vunnit laga kraft. Meningen var att parterna skulle ha skrivit på i mitten av december, men nu säger alltså kommunen nej och vill avvakta länsstyrelsens överprövning.

– Konflikten är märklig och personligen blir jag ledsen när det här fina området präglas av en så negativ debatt, säger Jesper Månsson, vd för Höganäshem, som ska bygga den berörda fastigheten. Det är viktigt att vi kan hålla tidsplanen och inte försenar inflyttningen.

Striden handlar om ett LSS-boende för funktionshindrade i det nya bostadsområdet i Folkparken. Kommunen köpte marken av folkparksföreningen i samband med att det gamla folkparkshuset revs, med förbehållet att föreningen skulle få köpa tillbaka en mindre del av området, där man nu planerar att bygga ett nytt Folkets hus. Detaljplanen slår fast att bottenvåningen där LSS-boendet nu placerats inte ska användas till bostäder.

När gamla Folkparken revs startade planerna för ett helt nytt bostadsområde i centrala Höganäs. Foto: Höganäs bildarkiv

– Alla inblandade har hela tiden vetat att vi ska bygga ett nytt hus här, säger Kerstin Schultz. Man ritade om detaljplanen av den anledningen och bestämde att ingången till parken ska vara ett öppet, levande torg, med uteserveringar, liv och rörelse.

Planen var inledningsvis att ett Familjens hus med Öppna förskolan och barna- och mödravårdscentral skulle flytta in på bottenvåningen i Höganäshems byggnad mitt emot Folkets hus, vid ingången till parken. När Region Skåne drog sig ur stod man med tomma lokaler.

– Det var olyckligt när regionen plötsligt drog sig ur, säger Höganäshems Jesper Månsson. Vi ville inte försena hela bygget och var tvungna att snabbt hitta ny verksamhet till lokalerna.

Tanken på ett LSS-boende i Folkparksområdet fanns med i planerna på ett tidigt stadium, då på andra våningen ovanpå Familjens hus. Men med tanke på problem med tillgängligheten ansågs inte ett boende på andra våningen vara en optimal lösning. Istället planerades vanliga bostäder i resten av huset.

– Det blev en idealisk lösning till slut, säger Peter Schölander, moderat ordförande i socialnämnden. Vi ville gärna ha ett LSS-boende i den här fina miljön och nu blev det plötsligt möjligt i bottenplan, vilket var perfekt.

– Jag förstår inte alls folkparksstyrelsens invändningar och tycker att de borde släppa principerna och istället göra det som är rätt och medmänskligt.

En översiktsplan över Folkparksområdet, med Höganäshems byggnader till höger, mitt emot Folkets Hus vid ingången till parken. Illustration: Höganäshem

Kerstin Schultz säger att styrelsens agerande inte alls handlar om principer och tycker det är allvarligt att kommunen reagerar så kraftigt, bara på grund av ett enkelt överklagande.

– Här har Péter Kovács, Peter Schölander och byggnadsnämndens vice ordförande Olof Sunesson alla tre gått ut och skrivit insändare, där man även angriper mig personligen. Varför är alla så rädda för en rättslig prövning av länsstyrelsen?

Kerstin Schultz menar att det är stor skillnad på att bo i en LSS-lägenhet på nedre plan och att själv välja att bo i en lägenhet en trappa upp.

– Jag har absolut ingenting emot LSS-boenden och skulle välkomna det i mitt eget hus, säger hon. Men att planera ett boende för en utsatt grupp i lokaler som plötsligt råkar bli tomma, det är ett dåligt beslut, som man nu försöker skylla på Folkparksföreningen.

– Dessutom var intentionen för detaljplanen att lokalerna i bottenvåningen, tillsammans med Folkets hus, skulle stärka Höganäs stadskärna och göra det nya torget till en levande mötesplats i staden.

Det aktuella huset med LSS-boendet i bottenplan och andra lägenheter ovanpå. Illustration: Jais arkitekter

Bengt Silfverstrand är ordförande i DHR Höganäs och ledamot i det kommunala Funktionshinderrådet. Han är även andelsägare i Folkparksföreningen och tycker att den uppkomna situationen är olycklig.

– Folkparksstyrelsen har självfallet rätt att ha sin uppfattning om LSS-boendets placering. Men det var omständigheter som låg utanför kommunens kontroll som gjorde att lokalerna plötsligt stod tomma och i det läget tycker jag det var rätt att tillåta en avvikelse i detaljplanen. Dessutom borde styrelsen aldrig ha överklagat utan att ha förankrat sin linje hos andelsägarna.

Anders Nisses välkomnar också ett centralt LSS-boende. Han och hans fru har gjort en intresseanmälan till kommunen för att deras funktionshindrade dotter eventuellt ska kunna få en lägenhet i det planerade boendet.

– Jag har inte studerat detaljplanen, säger han, men tycker att det vore jättefint om man kan skapa ett bra boende i en så attraktiv miljö som Folkparken. Det är klart att det inte vore roligt om miljön blir väldigt bullrig och störande. Det optimala hade varit ett LSS-boendet på andra våningen, istället för i bottenplanet.

– Den här gruppen människor har ingen egen röst, men har precis samma önskningar och behov av liv, rörelse och avkoppling som alla andra och förtjänar därmed samma respekt. Därför skulle det vara både ansvarslöst och oskickligt om den här möjligheten skulle gå om intet på grund av okunskap och prestige.

Den aktuella fastigheten, sedd från Långarödsvägen, med ingången till Folkparken till vänster. Illustration: Jais arkitekter

Fastigheten där boendet är planerat är ett sexvåningshus, med en förlängning i två våningar längs med torget och in mot parken. LSS-boendet ska dels vara i bottenplanet på sexvåningshuset, dels i bottenplanet på tvåvåningshuset. I alla andra våningsplan är det vanliga lägenheter.

– Det här är i grunden ett bostadsområde, säger Jesper Månsson på Höganäshem. Om verksamheten i Folkets hus är störande, är den det för alla som bor i den aktuella fastigheten – och även i de andra husen i närheten. Det skulle dessutom strida mot detaljplanen att bedriva störande verksamhet i Folkets hus.

– Man hade aldrig kommit på tanken att lägga ett vanligt boende i bottenplanet på just det här huset, säger Kerstin Schultz. Varför duger den lokalen som LSS-boende, när den aldrig skulle varit aktuell för vanliga bostäder? Vi vänder oss absolut inte mot att få LSS-brukare som grannar, utan mot att lokaler som skulle innehålla utåtriktad verksamhet nu används som boende, oavsett vilka som bor i lägenheterna.

Ärendet ligger nu hos länsstyrelsen, som ska ta ställning till överklagandet från folkparksföreningen.

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri