Ifrågasatt handlingsprogram

Kommunens handlingsprogram för 2015 till 2018 skapade debatt på kommunfullmäktiges möte i torsdags. Göran Lock, Miljöpartiet, var kritisk.
– Programmet saknar prioriteringar och tidsplaner, resultatet blir bara floskler, säger han. Alliansen ger inga löften, men har en lång önskelista med allt möjligt som kan vara bra.

Kommunstyrelsens ordförande Péter Kovács menar dock att själva idén med programmet är att det ska vara en vägvisare mot framtiden och inte innehålla konkreta förslag.

– Exakt vad vi vill göra beskriver vi i våra respektive partiprogram, säger han. Handlingsprogrammet är alliansens gemensamma karta som visar åt vilket håll vi vill gå.

– Hela programmet är så fyllt av välvilliga floskler och svepande formuleringar om önskedrömmar, att det är helt omöjligt att inte ställa sig bakom det, säger Göran Lock. Vem vill inte att kommunen ska sätta elevers lärande i fokus, ha ett generöst kulturutbud och vara en säker och trygg plats att bo på?

Även Socialdemokraterna tycker att programmet framför allt består av till intet förpliktigande floskler.

– Mycket handlar om att säga: Vi vill ge mest till alla, säger Lennart Nilsson, som dock inte var närvarande under fullmäktigemötet.

En fråga som engagerade flera ledamöter handlar om delade turer i vården. I programmet slår man fast att man ska verka för att de ska minska, vilket även fanns med i den förra handlingsplanen.

– Här har kommunen agerat tvärt emot sin egen handlingsplan, säger Göran Lock. Under de senaste åren har de delade turerna ökat, istället för att minska.

Även socialdemokraterna och Vänsterpartiet är kritiska mot hur kommunen agerat i frågan om de delade turerna.

– Vi vill att delade turerna i vården försvinner och att Höganäs kommun inför barnomsorg även på obekväm arbetstid, om behov finns, säger Emma Wennerholm, Vänsterpartiet, som valde att rösta mot alliansens handlingsprogram.

Vänsterpartiet motsätter sig även gårdsförsäljning av vin och fler privatiseringar inom välfärden.

Programmet röstades igenom av de fyra allianspartierna och man antog även ett nytt folkhälsoprogram och nya arvodena för kommunens förtroendevalda politiker.

Chris Bergendorff

Chris Bergendorff