Idag röjs Folkparken för bostäder

Motorsag

Robert Reinhold hos NCC har just startat röjningen

Med start på måndagen går nu motorsågarna i Folkparken och därmed är exploateringen för bostäder igång på allvar och så att det syns och hörs. En del träd får ge vika, men åtskilliga andra ska stå kvar och är skyddade för framtiden. Om lite drygt ett år kan själva byggena börja.

– Roligt att vi har kommit så här långt säger kommunens exploateringschef Per Ragvall och visar runt bland träden.

Här bygger först Höganäshems familjens hus, mödra- och barnavårdscentral och öppen förskola i nordvästliga hörnet där det idag är den stora parkeringsplatsen.

Sedan är det dags för Höganäshems bostadsfastigheter i parken närmast Månstorpsvägen och Julivallen. Det bygget innehåller ett sjuvåningshus och ett lägre och klubbas på byggnadsnämnden den 9 juni.

Helikopter

Förstoringsbar bild: Folkparken och Julivallen just innan lövsprickningen i år. Drönarfoto: Håkan Rosenqvist

Det var byggföretaget NCC som vann upphandlingen av markarbetena i det stora bygget i centrala Höganäs i konkurrens med fyra andra företag. Under ett år framöver gör de markarbetena: löparbanor och gräsplaner på Julivallen ska hyvlas av, lokalgator ska anläggas, det ska läggas ner vatten- och avlopsrör till alla huskropparna, gatubelysning ska upp och till alla huskropparna ska mängder av elkablar dras ut under jord.

Totalt är det en exploateringskostnad på 47 miljoner kronor som nu satsas, pengar som kommunen sedan får tillbaka igen från de företag som ska bygga bostäder och annat. Av exploateringskostnaderna går dryga 17 miljoner till NCC som ska vara färdiga i slutet av juli nästa år.

Stapel

Det blir snabbt vedstaplar av träd som fälls.

Olof Palmes plats vid folkparksentrén får väntar lite med markarbetena så att Folkparksföreningen sedan komma till att bygga nytt Folkets Hus längst ut i just det hörnet av parken i hörnet av Långarödsvägen och Månstopsgatan. Ett hus med bowlingbanor, café och samlingssalar. Den delen är ännu inte färdigförhandlad.

Först vid årsskiftet 2017/18 kommer byggena igång inne på fd idrottsplatsen. Totalt blir det omkring 200 nya bostäder i en blandad bebyggelse med allt från radhus till bostadsrätter och hyreslägenheter. Lägenheterna byggs av Riksbyggen och Höganäshem.

julivallen

På Julivallen växer gräset mellan målen

I parken finns 80 stora träd: tulpanträd, ambraträd, lönnar, ekar, bokar svarttallar, och buskar som mahonia, hortensia, rhododendron, syren, spirea, schersmin, forsythia, oxbär och lagerhägg. Det allra mesta bevaras.

Text och foto: Lasse Olsson

https://nattidningenfyren.se/rattorna-flyr-folkparken/