I väntan på bussen

Sträckan mellan Höganäs och Helsingborg är ett av de starkaste pendlingsstråken i Skåne. Det är bara mellan Vellinge och Malmö man kommer upp i snarlika resandetal, när det gäller busstrafik. Under 2014 företogs 130 000 resor i månaden med busslinje 220. För den snabbare linje 222 gäller 20 000 resor i månaden, med tendensen att fler väljer 222 framför 220.

Superbussarna finns redan i Malmö. Foto: Fanny Ravani

Superbussarna finns redan i Malmö. Foto: Fanny Ravani

När man pendlar är tiden direkt avgörande vid resvägval. Skånetrafiken vill att bussen ska vara ett alternativ till bilen för pendling mellan hem och arbete eller aktiviteter. Därför finns linje 222 på sträckan Höganäs – Helsingborg, där bussen inte går in genom Viken. På motsvarande sätt har Skånetrafiken nu också ”pågatåg express” som går direkt från Helsingborg till Malmö. Och på vissa sträckor kommer superbussar att införas efter nästa fordonsupphandling, det vill säga redan 2016. Men i Höganäs får vi vänta på superbussen!

Enligt Erik Bredmar, planeringsstrateg i Höganäs kommun, handlar det inte bara om nya, snabba bussar, utan att också om få ut så stor nytta som möjligt av de nya bussarna. Och då ser kommunen inga möjligheter till att det exempelvis byggs nya separata busskörfält på väg 111 inom ett år, så att den snabba bussen inte fastnar i bilkön på morgonen.

Superbussen ska också ha företräde vid ljussignaler och cirkulationsplatser måste i viss utsträckning byggas om för bussens framkomlighet. Därför vill Höganäs kommun invänta en helhetslösning, och tyvärr är inte nästa fordonsupphandling förrän 2022.

Det finns också frågetecken i diskussionerna med Skånetrafiken. Om den snabba bussen ska ha samma sträckning som linje 220, alltså genom Vikens samhälle, måste alla busshållplatser byggas om. Superbussens hållplatser ska snarare vara ”stationer” med biljettautomat vid varje, berättar Erik Bredmar. Utmed sträckan finns ett stort antal hållplatser och det blir dyrt att bygga om alla. Och går bussen tillräckligt snabbt då?

Kanske det skulle vara bättre om superbussen gick utanför Viken, på samma sätt som linje 222. Kanske med en ny hållplats likt Laröd Östra? Eftersom det inte finns några garantier att linje 222 finns kvar efter införande av superbussar, är en snabb och gen dragning en viktig fråga för pendlare.

Superbussar finns idag i stadstrafik i Malmö, där de smidigt glider fram genom staden, med en framtoning av modern spårvagn, från Rosengård ner till Västra Hamnen. Men de regionala bussarna kommer att få ett annorlunda utförande, säger Erik Bredmar. De måste tåla höga hastigheter och kommer troligtvis att vara i två plan och inte så långa som i Malmö.

Redan i höst skulle ändå förbättringar kunnat påbörjas i Höganäs. Då skulle äntligen busstorget kunna byggas om till en mer överblickbar uppställning av alla bussar i parallella lägen. Bättre digital information ska ingå i konceptet, men märkligt nog inte biljettautomat! När resecentrum – en nybyggnad i anslutning till busstorget – så småningom blir klart, kommer ett ombud att finnas för biljettförsäljning. Önskemålet vore naturligtvis också en biljettautomat, när Skånetrafiken var beredd att sätta upp automater vid samtliga hållplatser om superbussen införts nu.

Men politiken har fattat beslut att ombyggnad av busstorget och ett nytt resecentrum ska ske i samma etapp. Och enligt Erik Bredmar, som fått uppgiften från teknik- och fastighetsförvaltningen, kan inte ombyggnaden av busstorget påbörjas, eftersom man inte hittat någon intressent för serviceverksamheten i resecentrum. Erik Bredmar hoppas att kommunen lyckas hitta en intressent inom de närmaste månaderna, så att byggstart ändå kan bli i höst.

Enklare vore det naturligtvis om politiken fattade ett nytt beslut, så att busstorg och resecentrum kan utgöra två etapper. Då kan vi börja hoppas på att Höganäs snart får en lättillgänglig, effektiv byteshållplats, som kompletteras med en liten väntsal, biljettförsäljning och kanske kioskförsäljning, i väntan på bussen.

Kerstin Nilermark