Hur tänker de styrande?

I alla möjliga sammanhang får vi från de styrande höra att Höganäs måste växa. Vi måste bli fler! Om tio år ska kommunen ha 27 500 invånare! Det sägs alltid utan någon förklaring. Som en självklarhet.

Frågar jag varför vi måste bli fler, får jag bara ett nedlåtande leende till svar. Som om jag frågat något riktigt dumt. Och kanske är det så. Men det får jag ju aldrig veta, när ingen vill svara.

Har det kanske med pengar att göra? Fler invånare ger förstås mer skattepengar till kommunen. Men ökar inte utgifterna samtidigt? Fler skolor måste ju byggas, fler lärare anställas, fler gator anläggas, fler avloppsrör läggas ner och en massa annat. Administrationen ökar kanske också när fler människor kräver service? Fler bostäder och arbetsplatser kräver nya detaljplaner.

Eller har vår kommun, Sveriges ekonomiskt bäst skötta, så stora personella och ekonomiska marginaler att vi tål en större inflyttning utan nya investeringar?

Eller har det med något helt annat att göra? Känns det kanske futtigt att styra en kommun med få invånare och måttfullt hög bebyggelse? Ibland får jag den känslan. Men skulle jag fråga de styrande, skulle jag nog bara få nya nedlåtande leenden till svar.

Ska Höganäs ha en trivsam småstadscharm, och det vill ju de styrande, så krävs det kanske några riktigt höga och stora hus här och var. Kontrasten mellan stort och smått kanske ska framhäva charmen i det lilla. Kanske ser de styrande det så?

Men nu är det ju inte vilka personer som helst som de styrande vill öka kommunens invånarantal med. I utredningen inför vårt nya, ännu eventuella, kulturhus sägs att de bör tillhöra den kreativa klassen, ha hög utbildning och god inkomst och gilla att shoppa och sitta på caféer.

Kanske har vi för få sådana medborgare i kommunen? Men är en högutbildad höginkomsttagare verkligen mer värd som samhällsmedborgare än en vanlig arbetare? Frågar man de styrande, svarar de säkert nej. Men ibland får jag en känsla av att de innerst inne ser det så, att Höganäs varumärke ökar i värde med fler sådana invånare.

Men vilken anledningen än är, så är våra styrande övertygade om att vi måste bli fler i kommunen. De har också kommit fram till en vision om hur de ska nå detta mål. I fem kärnfulla deviser förklarar de hur det ska gå till:

– Full fart inom och till Höganäs
– Internationell kunskapskraft
– Upplevelsemotorn Höganäs
– Växande småstadscharm
– Långsiktigt hållbart Höganäs

Ingen kan väl ha några invändningar mot en sådan vision. Men inte är den nytänkande. Jag trodde att man sedan länge arbetat mot dessa mål. Inte bara för att få hit nya invånare utan framför allt för oss som redan lever och verkar i vår kommun.

Och är inte målen lite diffusa? Kan inte lite vad som helst rymmas inom så vaga målbilder? Men kanske är det så de styrande vill ha det?

Anders Malmsten

Anders Malmsten