Hur räknar Liberalerna?

Kerstin Björkäng Wirehed (S)

Direkt efter utbildningsnämndens möte skrev Louise Stjernqvist på sin blogg att hon inte under några omständigheter tycker är neddragningar inom skolan är ok. Det vill säga strax efter det att hon, likväl som övriga i alliansen, inte hade något att invända mot att godkänna en budget som innebär besparingar på nästan 17 miljoner i skolan.

Hon berömmer sig också för att hon fick till några att-satser som innebär att fördjupade konsekvensanalyser ska göras bland annat om fritidsgårdar och Kulturskolan.

Detta skulle innebära att om ramarna inte förstärks, ytterligare neddragningar måste göras på elevvärdet, dvs den elevpeng som ska räcka till pedagoger, barn i behov av stöd etc.

Hur hon kan få ihop detta räknestycke förstår vi inte.

Nej, vi tror att Louise Stjernqvist helt kallt räknar med att den socialdemokratiska regeringen tillskjuter medel till kommunerna i höst som täcker Höganäs underskott. Och i så fall är det ju säkert Liberalernas förtjänst det också.

Kerstin Björkäng Wirehed (S)
2:e v. ordf. utbildningsnämnden

Lennart Nilsson (S)
Oppositionsråd