Hur bra går det för Höganäs?

”Det går bra för Höganäs.” Parollen har blivit som en besvärjelse, men skenet bedrar. Det går inte så bra för Höganäs. Det beror på en kortsiktig ekonomisk politik som nu kommer att kosta rejält att rätta till.

Hur välskött är egentligen ekonomin i Höganäs?

Om man i det längsta förhalar ett miljö- och åtgärdsprogram. Om man handlar upp den absolut billigaste maten, så barnen får äta antibiotikastinna kycklingar från Thailand. Om man inte bygger infrastruktur, till exempel skolor, i den takt som behövs så att Vikenskolan nu kommer att bli den mest komplicerade och kostsamma byggnaden i Höganäs historia. Om man avstår från att rusta upp sitt fastighetsbestånd.

Ja, då går det tillsynes ekonomiskt bra för Höganäs en tid. Klassisk gammalmoderat politik med andra ord.

Vi i Miljöpartiet har länge försökt uppmärksamma det bristande fastighetsunderhållet och menar att en självfinansierande grön fond skall skapas. 2015 hakade kommunens revisorer på.

Man fann att det saknades strategier och målsättningar, liksom fastställda underhållsplaner och uppföljningar. Sättet att budgetera underhållet var dessutom otillfredsställande. Man når inte upp till det absoluta minimum som krävs för god ekonomisk hushållning av de stora värden som Höganäs kommun äger och förvaltar. Vid uppföljningen 2017 kvarstod problemen.

Nu har en extern energirådgivare konstaterat att fastighetsunderhållet i Höganäs är bland det sämsta i landet. Vi eldar för kråkorna för sex miljoner årligen i utslitna kostsamma anläggningar.

Kommunledningen har därför nu tvingats lägga fram ett åtgärdsförslag. Det skiljer sig från vad expertisen på området rekommenderar bland annat ska det genomföras i en långsammare takt. Underlaget till förslaget är närmast obefintligt och dessutom felaktigt.

Miljöpartiet kommer vid nästa kommunfullmäktigemöte begära återremiss. Vi efterlyser en grundlig inventering av samtliga fastigheter för att ta reda på exakt hur behoven ser ut. Först därefter kan man ta ställning till vilka resurser som krävs och hur det ska genomföras. Vi har ingenting att vinna på att fortsätta med att mörka dessa brister.

Göran Lock
Barbro Stigsdotter

Miljöpartiet de gröna i Höganäs