Höjdskräcken i Viken

Det finns en väl motiverad rädsla i Viken, att beslut om höjden på kommande bebyggelse av den numer ökända Potatisåkern centralt i Viken, ska fattas på ogenomtänkta grunder. Som exempel: en oförmåga att se Kullabygdens identitet och kulturella betydelse i ett längre perspektiv.

Vy från Tempo mot Potatisåkerns planerade bebyggelse. Bild: Höganäs kommun

Bortser vi från alla illvilliga spekulationer i denna infekterade fråga, kvarstår den berättigade frågan: Hur kan det vara möjligt att av åtta partier i kommunen, tycker sju exakt likadant och vill ta beslut på grunder som är fiskade ur minst sagt grumliga vatten? Har man överhuvudtaget tänkt i frågan?

Det borde vara omöjligt att sju partier tycker likadant. I en normalt fungerande kommunal demokrati, lägger oppositionen fram sina väljares alternativa förslag. Så är det inte här.

En massiv mur av tom argumentering och tomma blickar mötte alla oss som ville bevara Vikens särart, vid hearingen i Viken den 28 mars i år. En avsaknad av analys, som visar att partierna i förväg gjort upp om en gemensam version. En mycket olustig flockmentalitet i så fall och ett tecken på att demokratin i kommunen inte har den livskraft, den borde ha. (Det är en annan viktig fråga och det får vi alla ta på oss).

Men nu ett försök att lyfta upp problematiken.

Låt oss anta att någon har tänkt och kommit fram till att det är en lysande idé att förflacka Vikens utseende och själ, genom att centralt uppföra hus på 16 – 18 meters höjd. Tja, vi har hört de två argumenten, men det låter väldigt ihåligt:

1. Det första är att ”många vill söka sig till Viken och bo där”. Jaha, är det något man omedelbart skall efterkomma? Det är många som vill bo i Gamla stan i Stockholm också, men inte bygger man höghus på Stortorget för det. Argumentet faller platt på sin orimlighet. Därför att man förstör inte det vackraste man har och man förflackar inte starka kulturella värden (det kallas att såga av den gren man sitter på).

Bygatan i Viken, nästan likadan nu som då.

2. Det andra argumentet är att ”Vikens utbyggnad skall gagna hela kommunen och politikerna måste se långsiktigt på kommunens utveckling och tillväxt”. Det här ska vi ta och bena ut lite mer noggrant:

a. Alla andra byar i kommunen kan dra en lättnadens suck av att slippa utbyggnad, genom Vikens uppoffring. Det är nog snarare tvärtom. Lite modest utbyggnad här och var i småbyarna, underlättar ekonomin för en bättre samhällsservice där, som skolor och dagis, bussförbindelser etc.

b. Jamen, det är i Viken alla vill bo, för att det gör det enklare att jobbpendla söder och västerut. Förvisso korrekt, men när beslutade vi att Höganäs skall vara en hovsam leverantör av bostäder åt Helsingborg, Malmö eller Köpenhamn? Särskilt som det skulle gå ut över det som är kärnan i Kullabygden, den största av kommunens särpräglade gamla kustbyar. (Och som också kräver stora uppoffringar av kommunen i samhällsservice. Vilket är rimligt, men pay-off tiden blir lång)

c. Vi vill bara garantera kommunen en stadig befolkningstillväxt. OK, det kanske finns en optimal brytpunkt avseende storlek, men 190 av landets kommuner är faktiskt mindre än Höganäs och med tanke på det välskötta fögderi kommunen är, kommer det nog inte att gå så dåligt i framtiden heller, om vi växer i sådär lite lagom takt.

d. För att klara oss bra i framtiden och vara en attraktiv kommun där näringslivet vill satsa (inklusive byggbolagen, kan man dra slutsatsen), behöver vi växa och växa där det är som mest attraktivt. Ja, det kan låta vettigt, men det gäller också att kunna se skogen för alla träd. Skogen i det här fallet är Kullabygdens unika karaktär, med de små kustsamhällena och badorterna. Detta, inklusive Kullaberg, finns ingen annanstans i vårt land och även för utländska besökare är detta koncentrat av gammal byar, stränder, berget, strandhedar, halvöns ljus och utblicken mot Själland en unik upplevelse. Vårda Kullabygden och se 100 år framåt – minst! Försvinner karaktären nu, kommer den inte att kunna återskapas.

Kullabygden.

Den 28 september har du som politiker i Höganäs en möjlighet att ställa detta tillrätta. Gör det rätta, låt frågan vila tills vidare över kommande val och se till att till dess sätta er in i helheten – se skogen och inte bara träden.

Om ett år har vi val och väljarna kommer innan dess att begära tydliga besked hur ni ställer er i frågan. Alltså ett klart, tydligt ja eller nej. Väljarna kommer inte att acceptera något slingrande demagogspråk. Man kan lugnt utgå från att nästa val blir ett rent personval – i varje fall i Viken. Andra byar borde också se om sitt hus och kräva individuellt besked av politikerna. För vem är på tur?

Till sist, hänvisar jag till mitt debattinlägg för ett år sedan, angående tio möjliga själ för att bygga högt i Viken. Eftersom inget begripligt svar framkommit varför det är så nödvändigt att bygga högt i Viken, får vi utgå ifrån genom uteslutningsmetoden att alternativ åtta gäller. Någon har gjort bort sig alldeles förfärligt och det går inte att offentliggöra.

Kjell Näslund
Viken

Läs även:

10 goda skäl för höga hus i Viken

Besvikelse i Viken efter politikermöte

Brev till politiker väcker starka känslor