Höja skatten ingen lösning

Marie Holmstedt, moderat ordförande i socialnämnden i Höganäs.

Jag känner inte igen mig i den beskrivning som Roger Nilsson (S) nu målar upp, men det är tydligt att valfläsket inför september 2018 har börjat tidigt för (S) i Höganäs. (S) protesterar högljutt mot socialnämndens budgetförslag, trots att man under själva budgetarbetet inte lagt några egna förslag.

I sin iver att protestera glömmer(?) man dessutom att hålla sig till fakta. (S) tar till exempel en utvald del av socialnämndens verksamhet för 2016 och jämför den med prognosen för hela socialnämnden 2017, detta blir självklart inte rättvisande.

Visst var det ett underskott för socialnämnden 2016, men i sammanhanget med endast en dryg procent av socialnämndens hela budgetomslutning. När det gäller planerade effektiviseringar inför 2019 har (S) uppenbara problem med procenträkningen, det handlar inte om ytterligare fyra procent under 2019 som (S) påstår, utan istället är det fråga om 4 procent för åren 2018 och 2019 totalt sett!

(S) säger nej till en förstärkning av socialnämndens budget med 9 miljoner i form av momsåterbäring från det nybildade bolaget, Höganäs Omsorg AB. Man säger att det är ”pinsamt” att summan inte blev vad vi först trodde, men då bör det påpekas att det är först nu när vi har alla förutsättningar på plats som vi kan beräkna momsåterbäringen på allvar.

Det nya kommunalägda bolaget.

Om något är ”pinsamt” är det väl snarare att (S), genom att vägra arbeta i bolaget och därmed inte få någon insyn, inte heller tar sitt ansvar som opposition. Det blir därmed också svårt att greppa varför man tackar nej till denna förstärkning av nämndens budget!

Att föra ofinansierad oppositionspolitik utan verklighetsförankring skapar en otrygghet hos medborgarna och är inte att ta ansvar. Roger Nilsson och (S) föreslår dyra och ofinansierade åtgärder med ett önsketänkande om att dessa ska finansieras av eventuella bättre skatteprognoser och av bidrag från regeringen.

Och skulle detta inte räcka kommer man höja skatten! Vilka får betala detta då? Jo, kommunens alla skattebetalare, däribland undersköterskorna i omsorgen, den personal som (S) säger sig värna om. Det tycker vi i majoriteten är fel.

Vi i majoriteten värnar tryggheten och tar ansvar för helheten. Utifrån de förutsättningar som finns idag har vi tagit beslut om effektiviseringar som är väl förankrade i verksamheten. Socialnämndens ekonomiska läge är ansträngt. Många medborgare behöver kommunens stöd, tillfälligt eller varaktigt. Det blir alltmer viktigt att arbeta med tidiga och förebyggande åtgärder. Att ha god ekonomisk hushållning med våra skattemedel är en självklarhet för majoriteten.

Effektiviseringarna innebär i mångt och mycket utvecklingsmöjligheter för personalen, ökad kvalitet och bättre bemötande i vård och omsorgen. Det är viktigt att verksamheten hela tiden ses över och utvecklas så att den bedrivs så effektivt som möjligt.

Det kan till exempel ske genom att satsa på kompetensutveckling för personalen, förändrade arbetsmetoder och genom införande av ny teknik som medför högre kvalitet och lägre kostnader. Matdistributionen inom hemtjänsten är ett område som flera kommuner har valt att förändra som har visat sig kunna ge bättre kvalitet till en lägre kostnad.

Vi kan dock vara överens om en sak som nämns i insändaren, om (S) hade styrt Höganäs kommun hade det sett annorlunda ut. Högre kommunalskatt, ofinansierade budgetförslag och minskad frihet för den enskilde hade troligen blivit följden. Och det kan vi klara oss utan även i fortsättningen!

Marie Holmstedt (M)
Ordförande Socialnämnden

Läs även:

Höganäs kan bättre, välj med hjärtat!