Höganäsbolaget: -Källaröversvämningar inte vår skuld!

Stadshuset har byggts för att ständigt pumpas. Foto Lasse Olsson

Stadshuset har byggts för att ständigt pumpas.

Grundvattennivåerna i Höganäs centrum har inte höjts sen femtiotalet och att fastigheter får vatten i källaren kan knappast bero på att man slutade pumpa vatten ur gruvan 1996.

Det här är slutsatsen i den stora påkostade grundvattenundersökning som Höganäsbolaget har låtit konsultföretaget Sweco göra. Med undersökningen vill bolaget helst frita sig själv som ansvarig för att många fastighetsägare har källaröversvämningar och år efter år måste låta pumparna gå för att slippa vattnet. Det poängteras att undersökningen har gjorts självständigt och förutsättningslöst.

– Det finns en spridd uppfattning att nivåerna höjts 150 centimeter de senaste tjugo åren, vilket härrör från en detaljplan som kommunen har hanterat, men vi vet inte hur uppgiften kom dit och den stämmer inte, säger geologen Anders Nilsson på Sweco.

Fastighetsbolaget Jefast anmälde till länsstyrelsen att man fått stora problem med att grundvattennivåerna hade höjts oroväckande mycket i centrum sedan Höganäs AB slutat pumpa vatten ur gruvan och att det kunde finnas ett samband. Anmälningen ledde fram till att Höganäs AB satte igång en utredning som nu är klar och som fritar Höganäs AB.

– Redan på femtiotalet och framöver byggde man hus i vetskap om att de skulle stå i vatten, eftersom grundvattennivån då var lika hög som den är nu, säger Anders Nilsson på Sweco, som under ett år har letat i handlingar och mätt grundvattennivåerna på ett trettiotal mätpunkter i centralorten och kring gruvschaktet Prins Gustav Adolf, som övergavs 1961.

Centrala Höganäs där grundvattnet mätts

Centrala Höganäs där grundvattnet mätts.

Höganäsbolagets jurist Niklas Lång är idag glad åt utredningens resultat:

– Vi leder nu i bevis att grundvattennivåerna inte har förändrats. Sweco har gått igenom Höganäsbolagets egna geologiska arkiv, men också gamla bygghandlingar hos kommunen, där man noggrant har beskrivit grundvattenmätningar. Bortglömda fakta som nu jämförs med ett helt års mätningar, säger Niklas Lång.

Flera hus som byggdes på 1950- och 60-talen försågs från början med pumpgropar och dräneringspumpar, då man visste att grundvattennivån stod över källarplan. Stadshuset i Höganäs är ett exempel, där har pumparna gått i femtio år. En lång rad fastigheter har gåtts igenom.

Lägsta området är längs Storgatan, från strax öster om Tivolihuset och ner mot Kyrkplatsen.

Området ligger i en sänka och det är naturligt att grundvattnet är närmare markytan än på andra platser.

Inventerade byggnader med pumpgrop

Inventerade byggnader med pumpgrop.

Mellan gruvlager och markytan finns tätare berglager, som fungerar som vattenbarriärer och som medför att grundvattnet i gruvlagren inte står i direkt kontakt med grundvattnet i ytskikten.

Under många år användes gruvvattnet som dricksvatten i Höganäs, men det upphörde under 80-talet när vattnet istället togs från sjön Bolmen. Gruvvattnet användes också av Höganäsbolaget som processvatten, men detta upphörde 1996 då man inte tyckte driftssäkerheten var stor nog. Sedan fick gruvan fylla sig själv med vatten och ingen utpumpning sker.

Utredningen visar inte på något samband mellan att man slutade länspumpa gruvan och problemen med fukt och källaröversvämningar i Höganäs centrala delar.

Problemet är att staden delvis vilar på organisk jord, det vill säga gyttja, torv och lergyttja.

– Det finns inga enkla lösningar i och med att det är organiska jordlager, men fastighetsägare får se över sina dräneringssystem och det är klokt att göra det i samråd med kommunen, säger Höganäsbolagets miljöchef Anders Bergman.

Här i nättidningen Fyren har höganäsbon Börge Carlström fört fram teorin att gamla cementrör, som under 1930-talet lades ner längs Storgatan när gruvkanalen fylldes igen, smygvägen skulle kunna leda in vatten i centrum. Man borde proppa igen dem, föreslog Börge Carlström.

– Det är ingenting som vi har undersökt och vi har därför inga uppfattningar om den teorin, säger Anders Nilsson på Sweco.

Lasse Olsson

Lasse Olsson

Hela utredningen med kartor och bilagor finns att ladda ner här: https://www.hoganas.com/en/insikt/Grundvattenutredningen/

Läs även: Börge har kanske löst vattengåtan