Höganäs växer minst i västra Skåne

I tio år har Höganäs prioriterat att öka sin befolkning och det är fortfarande det främsta målet i kommunens framtidsvision. Ändå växer Höganäs minst av samtliga Öresundskommuner i Skåne.

Befolkningsökningen i procent för kommunerna längs Öresund 2000-2016. Illustration: Julia Ravanis

Västra Skåne är länets motor. De åtta kommunerna längs Öresund, från Höganäs i norr till Vellinge i söder, ligger alla på övre halvan när man listar Skånes 33 kommuner efter befolkningstillväxt i procent under 2000-talet. Men av de åtta har Höganäs jumboplatsen.

När Péter Kovács, kommunstyrelsens ordförande i Höganäs mellan 2002 och sista februari 2017, avgick, var han mest stolt över är att ha varit högst ansvarig under den period när ”vi vände Höganäs. I början av 2000-talet blev vi bara färre och färre, det revs hus och skulderna ökade. Nu bygger vi, det flyttar hit folk, det händer mer och mer och vi är en av Sveriges rikaste kommuner.”

Det är även Péter Kovács personliga betraktelse ”Från kol till diamant” från 2007 som är grunden till kommunens vision med samma namn, där det främsta målet är att Höganäs ska öka sin befolkning till 27 500 invånare år 2025.

Visionen “Från kol till diamant” med fokus på befolkningsökning. Illustration: Höganäs kommun

Men hur mycket av Höganäs befolkningsökning under de senaste 16 åren beror egentligen på Péter Kovács och kommunens ansträngningar – och hur mycket handlar om den allmänna trenden i ett expansivt Skåne?

Fyren har djupdykt i Statistiska Centralbyråns befolkningsstatistik från 1950 till 2016 och studerat hur mycket de skånska kommunerna ökat sin befolkning under 2000-talet. På 90-talet stod befolkningen i Kullabygden stilla. Mellan 1990 och 2000 minskade invånarna till och med från 22 654 till 22 639 i kommunen, ett tapp på 0,1 procent. Men det var långt ifrån bara Höganäs som drabbades av stagnation under 1900-talets sista decennium.

Perstorp tappade till exempel mer än var tionde invånare och både Klippan och Bjuv minskade med runt fem procent. Totalt hade hela tolv av Skånes 33 kommuner röda minussiffror och förlorade fler invånare i procent än Höganäs under 90-talet. Och bara Staffanstorp, Lund och Malmö ökade i genomsnitt mer än en procent per år från 1990 till 2000.

Stagnation var alltså inte enbart ett orosmoln i Höganäs. Den drabbade, med några få undantag, samtliga skånska kommuner, utom i sydvästra hörnet av länet. Men efter millennieskiftet vände det och under 2000-talet har majoriteten av kommunerna växt och fått fler nya invånare.

Till exempel gick Perstorp från 90-talets minus 10,4 procent till en ökning på 8,8 procent från 2000 till 2016. Lomma toppar statistiken och har ökat sin befolkning med nästan en tredjedel, Kävlinge med strax under en fjärdedel, Åstorp med en femtedel och även Svedala och Höör ökar med runt en procent om året under 2000-talet.

De 15 skånska kommuner med högst befolkningsökning i procent 2000-2016. Illustration: Julia Ravanis

Höganäs har under samma period ökat invånarantalet med 14 procent, från 22 639 till 25 847 personer, och hamnar på femtonde plats i Skåne. Strax över och under Kullabygdens kustparadis hittar man bland annat Svedala, Höör, Eslöv, Sjöbo, Skurup, Hörby och Bjuv.

Under 2016 har befolkningsutvecklingen i Höganäs i princip avstannat helt och kommunen hamnar på en föga imponerande plats 31. Endast Bromölla och Kristianstad hade sämre tillväxt under förra året. Herman Crespin är Höganäs kommunchef och när han kommenterar statistiken från SCB, säger han att siffrorna är blygsamma.

– Det är bara under tre av åren på 2000-talet som kommunen ökar mer än en procent, säger han. Men vi ska ju inte glömma att befolkningstillväxt kostar, det behövs nya förskolor och skolor, ny infrastruktur ska byggas och då gäller det att ha en tillväxt som kan finansieras långsiktigt.

Slogan från kommunens visionsbroschyr.

Även Peter Schölander, Péter Kovács efterträdare och moderaternas nye ordförande i kommunstyrelsen, håller med.

– Vi har aldrig velat växa mest i Skåne, utan har i tio år hållit oss till de mål vi satt upp, säger han. Vår plan är att vi ska växa kontrollerat och det har vi lyckats väldigt bra med under den här tiden.

Peter Schölander framhåller att Skåne är en stark tillväxtregion där Öresundsbron betytt mycket och han tror att befolkningsökningen i Höganäs kommer att ta fart i och med de nya byggprojekten i bland annat Folkparken och Julivallen.

– Men vi vill inte växa mest utan bäst, säger han.

Under hans företrädares tid upplevde dock många att det var tillväxten i sig som var målet och under slutet av Péter Kovács 15 år som kommunalråd, valde han ofta att poängtera att det var under hans tid som Höganäs lämnade koldammet bakom sig och på allvar påbörjade resan mot den växande, glittrande diamanten.

Höghuset Vesta, en symbol för det nya, växande Höganäs. Foto: Michael Erlandsson RC-flygfoto

Göran Lock är språkrör för Miljöpartiet i Höganäs och kritisk till det övergripande målet att växa och locka till sig fler invånare.

– Statistiken bekräftar att framgångssagan är en myt, säger han. Myten om att en stark man själv har förändrat Höganäs stämmer inte och det blir inte mer sant för att man byggt upp en överdimensionerad kommunal marknadsföringsavdelning med uppgift att berätta just detta.

Istället menar Göran Lock att Höganäs har ridit på samma tillväxtvåg som de flesta andra kommuner i Skåne och han vänder sig mot att befolkningsökning i sig är det viktigaste målet för kommunen.

– Tillväxt kan vara ett medel för att öka intäkterna, men som mål blir det alldeles för torftigt. Kommunens mål bör vara en vision om ett bättre samhälle, inte bara ett större.

Herman Crespin lyfter fram att Höganäs befolkningstillväxt följer utvecklingen för Sverige som helhet och att kommunen ligger över riksgenomsnittet.

– Från 2005 till 2006 låg vi även över snittet i Skåne, men sedan dess har vi legat en bit under den skånska genomsnittsökningen, säger han. Men vi måste komma ihåg att stora städer som Malmö, Helsingborg och Lund drar upp siffrorna rejält.

Det är dock bara en del av sanningen. Även Lomma, Kävlinge, Åstorp och Staffanstorp ligger en bra bit över Skånesnittet på 13,2 procent. Och i Öresundsregionen är den genomsnittliga tillväxten 21 procent, långt över Höganäs 14,2.

Devis för kommunen där Öresund börjar.

Men oavsett om Höganäs hamnat på efterkälken i västra Skåne, är både kommunchefen och det nya kommunalrådet nöjda med Kullabygdens utveckling.

– Vi växer enligt vår vision och Höganäs är onekligen en attraktiv kommun att bosätta sig i, säger kommunchefen Herman Crespin.

– Vi har växt under kontroll och så mycket vi mäktar med, säger Peter Schölander. Det är jag väldigt stolt över.

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri

Källa:

Befolkningsstatistik SCB

Befolkningsstatistik 1950-2016

Statistik Skåne 2000-2016

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara