Höganäs siluett försvinner

Vattentornet som nu ska rivas. Foto: Micke Erlandsson

Vattentornet som nu ska rivas. Foto: Micke Erlandsson

Byggnadsnämnden gav vid sitt senaste möte Höganäs AB rivningstillstånd för vattentornet på bolagets område. Ett riktmärke och en del av stadens siluett kommer därmed att försvinna.

När detaljplanen för Sandflygsområdet gjordes 2003 fick stadsantikvarien igenom en q-märkning av vattentornet, trots bolagets protester. Bolaget ville ha friheten att riva när man inte längre behövde tornet. Stadsantikvarien hävdade att tornet, byggt 1939, utgör ett påtagligt inslag i gatubilden vid Bruksgatan/Sandflygsgatan och gör Höganäsbolagets närvaro i staden tydlig.

En q-märkning är det starkaste skydd en byggnad kan få i en detaljplan. Bestämmelsen innebär att byggnaden är särskilt kulturhistoriskt värdefull och därmed inte får förvanskas. Till exempel kan det innebära att en byggnad inte får rivas, eller att man måste bevara befintlig gestaltning.

Nu har kommunen ingen stadsantikvarie längre och q-märkning tar byggnadsnämnden enkelt bort, genom att göra en ändring av detaljplanen. Något som man lyckats med på bara några månader den här gången, medan det kan ta år för den som bara vill dela sin tomt.

Silhuett som försvinner trots Q-märkning. Foto: Micke Erlandsson

Silhuett som försvinner trots Q-märkning. Foto: Micke Erlandsson

I tjänsteutlåtandet till nämndens sammanträde tillstyrker man rivningslovet men ”anser att det är ett landmärke i Höganäs kommun, inom Höganäsbolaget, som kommer att försvinna.”

Enligt bolagets tekniska expertis är det omöjligt att reparera tornet och det utgör nu en fara. Men vid tiden för q-märkningen användes tornet fortfarande som extra säkerhet vid brand och strömavbrott.

Kerstin Schultz

Kerstin Schultz