Höganäs saknar politisk opposition

Redan 1887 myntade Lord Acton de berömda orden: ”Makt korrumperar och absolut makt korrumperar absolut”. Ett citat som inte direkt förlorat i betydelse så här 130 år senare.

John Dalberg-Acton, liberal politiker i slutet av 1800-talet.

John Dalberg-Acton, liberal politiker i slutet av 1800-talet.

Moderaterna har styrt Höganäs kommun under större delen av modern tid. Efter en fyraårig parentes med S och FP på 90-talet har M haft kommunalrådsposten sedan 1998 – och Péter Kovács sedan 2002. Han meddelade för en tid sedan att han tänker sitta kvar åtminstone fram till valet 2018, vilket innebär 16 år som kommunstyrelsens ordförande.

16 år är lång tid. Ett barn hinner bli vuxen, en ung människa medelålders, en person mitt i livet närmar sig pensionsåldern.

Kontinuitet – visst. Erfarenhet – självklart. Men även risk för stagnation och maktfullkomlighet. Och ett starkt behov av en livskraftig, orädd och kreativ opposition. Någon som ser med andra ögon på det invanda beteende som lätt präglar institutioner som styrts på samma sätt i decennier.

På senaste fullmäktigemötet oroade sig oppositionsrådet Lennart Nilsson, S, för att varumärket Höganäs ska ta skada av mediernas granskning av omdiskuterade bygglovsprocesser.

Det hela utvecklade sig till en lätt absurd diskussion mellan honom och byggnadsnämndens ordförande Gustaf Wingårdh, M, om huruvida de socialdemokratiska ledamöterna i stort var eniga med moderaterna på nämndens möten – eller om de istället ofta framförde en egen uppfattning och reserverade sig mot fattade beslut.

Enligt Gustaf Wingårdh utgjorde reservationerna i storleksordningen fem, sex av sex tusen ärenden på ett år. Alltså en promille. Lennart Nilsson å sin sida hävdade att det var betydligt fler och uppmanade alla att läsa samtliga protokoll från byggnadsnämnden, för att på så sätt själva leta fram avvikande åsikter från S.

Efter att ha granskat ett antal omdiskuterade bygglovsärenden, är min slutsats att det i byggnadsnämnden varken hörs eller syns någon opposition värd namnet längre. Trots att länsstyrelsen hittills under året upphävt drygt 40 procent av alla överklagade ärenden och kommunens egna revisorer återigen beslutat granska nämndens arbete.

Den senaste tiden har det varit locket på från alla håll och det lilla som sägs från socialdemokraterna är inget annat än en upprepning av Gustaf Wingårdhs mer och mer envisa vägran att uttala sig eller kommentera.

Hur mycket till opposition är det?

Hur stark blir demokratin om oppositionen bara håller med? Illustration: Chris Bergendorff

Hur stark blir demokratin om oppositionen bara håller med? Illustration: Chris Bergendorff

Om demokratin ska ha någon sorts rättvis chans att överleva och utvecklas, krävs att olika tankar, ideologier och åsikter möts, bryts mot varandra och öppet debatteras.

På fullmäktigemötet kunde Gustaf Wingårdh istället använda byggnadsnämndens enighet och goda samarbete, som ett bärande argument mot den framförda kritiken av bygglovsprocesserna.

”Miljöpartiet borde lära sig av Socialdemokraterna och det goda samarbete vi har i byggnadsnämnden”, sade han och slapp därmed framstå som den som ensam sitter på makten och därmed skulle kunna göra mer eller mindre som han vill.

Vad vill egentligen den socialdemokratiska oppositionen i Höganäs? Vad vill oppositionsrådet Lennart Nilsson?

Lennart Nilsson, socialdemokratiskt oppositionsråd i Höganäs. Foto: Socialdemokraterna Höganäs

Lennart Nilsson, socialdemokratiskt oppositionsråd i Höganäs. Foto: Socialdemokraterna Höganäs

Finns det överhuvudtaget en ambition i det socialdemokratiska partiet i Höganäs att försöka nå makten? Eller är Lennart Nilsson och hans partivänner rätt nöjda med att saker och ting är som de är?

För demokratins skull är en levande opposition oerhört viktig. Höganäs är ett av Sveriges starkaste moderata fästen. Gustaf Wingårdh är både kommunfullmäktiges och byggnadsnämndens ordförande, en politiker med makt att tänja på de gummiband han menar att plan- och bygglagen är försedd med.

Efter att Fyren börjat skriva om några av alla överklagade bygglovsprocesser i Kullabygden, har många läsare hört av sig med liknande erfarenheter och berättelser.

Det handlar ofta om traditionellt borgerliga väljare, som aldrig hade kunnat drömma om att möta en myndighetsutövning som de uppfattar som full av brister, uppenbara fel och arrogant beteende. De blir helt enkelt rejält förvånade över det agerande de möter och förstår inte hur Gustaf Wingårdh kan tillåtas sitta kvar.

Mitt i detta står en tyst samling socialdemokrater, som mycket sällan tar chansen att framföra egna, avvikande tankar och åsikter. När Gustaf Wingårdh bestämmer att han inte uttalar sig förrän mötesprotokollen är skrivna och justerade, så upprepar socialdemokraterna samma sak. Varför det?

Anser socialdemokraterna att all den kritik som nu riktas mot Gustaf Wingårdhs sätt att leda byggnadsnämnden är obefogad? Håller Lennart Nilsson med om att det är enskilda personers överklaganden som är det stora problemet, snarare än det faktum att så många bygglovsbeslut upphävs av länsstyrelsen?

Om titeln oppositionsråd är värd mer än chansen att sitta vid maktens grytor och med fejktatueringar hoppa i vattnet med Péter Kovács och Ulf Molin, är det hög tid att Lennart Nilsson börjar agera som en oppositionspolitiker. Annars borde S ansöka om medlemskap i alliansen istället.

Susanne Ravani Chefredaktör för Nättidningen Fyren Foto: Ester Sorri

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri

Se & läs även:
Made by Höganäs
Styr lagboken eller politikerna?
Glasklar grundlag följs inte av kommunen
Myndighetsutövning med gummiband
Äganderätt mot kulturarv