Höganäs kan bättre, välj med hjärtat!

Nu har även socialnämnden haft möte angående budgeten 2018 samt planen för 2019-2020. För att förstå hur illa det är, en tillbakablick: förra året gick vård och omsorg 13,3 miljoner back. Just nu ligger socialnämnden 6 miljoner minus. Därutöver ska budgeten skäras ner med tre procent, det vill säga cirka 12 miljoner 2018.

Socialnämnden ska spara tre procent av sin budget nästa år.

Som om inte det räckte, så är planen att skära ner med ytterligare fyra procent 2019! Fullständigt orimligt! Redan i fjol argumenterade vi för att vi är underfinansierade och när vi tar upp det i socialnämndens årsredovisning, så tar kommunledningen bort det i handlingarna till kommunfullmäktige! Snacka om arrogans!

Redan nu vet vi att kostnaderna under 2019 och 2020 kommer att öka med 20-22 miljoner. Det behövs, helt uppenbart, stora resurstillskott. Moderaterna och dess tre stödpartier ställde sig bakom ett förslag som innebär underfinansiering, sämre kvalitet och hårdare press på personalen inom socialförvaltningen. Det kan vi socialdemokrater aldrig ställa upp på!

Pinsamt i sammanhanget är att de förväntade 14-15 miljonerna i momsersättning som ska komma från det omoraliska skatteplaneringsbolaget, Höganäs Omsorg AB, nu är nere i 9 miljoner. Dessutom, som vi påpekade, drar tillståndsprövningen ut på tiden.

Om vi socialdemokrater hade styrt Höganäs kommun, hade det sett annorlunda ut. Ett rejält tillskott till vård och omsorg för att höja kvalitet för våra äldre, bättre förutsättningar för vår fantastiska personal och sluta med nerskärningar. Vi har råd med rätt prioriteringar!

Sluta skatteplanera. Återinför en samlad förvaltning och nämnd!

En anständig personalpolitik, med avskaffade delade turer och högre bemanningsgrad, skulle ge Höganäs bättre förutsättningar att locka personal. Vi har att invänta dels skatteprognos, dels statsbidrag under hösten.

Vi anser det fullt rimligt att skattenivån behöver justeras. Vi behöver ett nytt ekonomiskt tänk för att finansiera Sveriges bästa förskolor, skolor och vårdboenden. Investeringskostnaderna ska spridas över tid. Höganäs kan bättre, välj med hjärtat!

Roger Nilsson
Ann-Margreth Larsson
Peter Graff
Gabriella Andersson

Socialdemokratiska gruppen i socialnämnden

Spara

Spara