Höganäs har Skånes dyraste vatten

Höganäs har Skånes dyraste vattentaxa för villaägare. Dubbelt så dyr som i de billigaste kommunerna. I Malmö och Helsingborg betalar villaägaren för vattnet 2,6 öre litern, i Höganäs 5,3 öre. Det blir mycket på ett år.

I november skickade kommunledningen ut pressmeddelande om att Höganäs har lägst taxor i Skåne för vatten och avlopp, el och fjärrvärme. Uppgifterna kom från den årliga Nils Holgersson-rapporten.

– Det är oerhört roligt att vi toppar listan i Skåne. Vi håller hög kvalitet trots att vi arbetar på ett effektivt sätt, sa då en nöjd Péter Kovács, kommunalråd i Höganäs  kommun i pressmeddelandet.

Villaägare betalar mest

Men vad man inte berättade var att rapporten gäller enbart hyresgäster i flerfamiljshus. I Höganäs bor de allra flesta i villa. Det finns nästan åttatusen villor i Höganäs. Betydligt färre bor i lägenhet. Det som alltså är till glädje för omkring 2300 lägenhetsinnehavare gäller i mindre mån för villafolket.

Bland Skånes alla kommuner placerar sig Höganäs nämligen allra sist i den årliga statistik som organisationen Svenskt Vatten samlar in. Den statistiken har Nättidningen Fyren tagit del av sedan en höganäsare hade reagerat över kommunledningens glädjebud när han nyss hade läst sin egen månadesräkning från kommunens vatten och avloppsavdelning.

Jumboplats

För andra året i rad är Höganäs sist på Svenskt Vattens lista för skånekommunerna, Tidigare år har Höganäs hamnat tvåa och trea från slutet. Det är inget som kommunledningens informationsfolk skickar pressmeddelanden om.

När en villaägare i Helsingborg eller Malmö betalar 3 800 kronor om året för sitt vatten får höganäsaren betala 7 975 per år.. Detta är beräknat för en ”normalvilla” på fem rum, kök, badrum och tvättstuga och en tomtyta på 800 kvm.

Det är känt att folkrika kommuner ofta lyckas hålla nere VA-kostnader. Men små kommuner som Båstad, Burlöv, Kävlinge och Svedala kan hålla taxan under eller kring 5 000 kronor om året, alltså tretusen mindre än i Höganäs.

Vad beror det på att Höganäs vattentaxor är dyrare än övriga kommuner i Skåne enligt Svenskt Vattens statistik?

Kommunen skyller på “utbrett nät”

Margareta Engkvist Björkenhall, förvaltningschef på teknik och fastighetsförvaltningen säger:

– Delvis beror det på att vi har och ett utbrett nät med många anläggningsdelar, som till en stor del servar bebyggelse på landsbygden. Delvis beror det på att vi har en A-anläggning som i jämförelse med många andra kommuner är i ett gott skick. Vi har gjort kontinuerliga investeringar i ledningsnätet för att säkerställa leveransen till våra medborgare.

– Tyvärr har man inte haft samma tankar i en del andra kommuner, och där har man behövt höja taxorna upp till 30 % på ett bräde. Troligtvis kommer vi därför inte att vara dyrast så länge till säger Margareta Engkvist-Björkenhall.

Lasse Olsson

Lasse Olsson

 

Definition: En normalvilla “Typhus A” omfattar ett friliggande källarlöst enbostadshus omfattande 5 rok, badrum med WC, tvättstuga, ett extra toalettrum samt garage. Våningsyta 150 m2 inkl garage 15 m2, tomtyta 800 m2, vattenförbrukning 150 m3/år. Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten. Avgifterna redovisas inklusive moms.