Höganäs hamn tillbaka på politisk agenda

Höganäs femte visionsutställningen är igång och nu är hamnen återigen på banan. Kommunen vill ha in förslag på hur området ska användas i framtiden och uppmanar invånarna att lämna in sina idéer före 3 juli.

Det går både att rita och skriva hur man vill att hamnen ska utvecklas. Bild: Höganäs kommun

Det går både att rita och skriva hur man vill att hamnen ska utvecklas. Bild: Höganäs kommun

Efter folkomröstningen om hamnområdet i maj 2014, som motståndarna till hotell och höghus vann, har det varit tyst från kommunens sida. Frånsett planerna på ett nytt kulturhus i området, vilket inte längre är aktuellt, har det varit locket på. Ingen medborgardialog, inga visioner och inga nya förslag. Förrän nu.

På visionsutställning 2016, som visas på Café Amanda på Höganäs bibliotek fram till 3 juli, kan kommuninvånarna ta del av en rad visioner om allt från aktivitetsstråk, utveckling av Florafastigheten, nytt gymnasium i kombination med kulturcenter i anslutning till Bruksskolan och nya bostadsområden i Viken och Nyhamnsläge.

Men på vepan om hamnområdet presenteras ingen färdig vision. Jais arkitekter har istället bara gjort en rad skisser med de allmänna förutsättningarna för området och man bjuder istället in medborgarna att tänka till och tala om hur de vill att hamnen ska utvecklas.

– Vi bestämde oss för att göra tvärtom när det gäller hamnen och istället för att presentera en enda vision, bjuda in till många tankar om hur vi kan röra oss i det gröna rummet, sade stadsarkitekt Sverker Tingdal.

På tisdag den 31 maj hålls den första av en rad föreläsningar i anslutning till utställningen, med rubriken Höganäs – stad i förvandling. Då finns möjlighet att bland annat diskutera hamnens framtid.

I samband med fredagens företagslunch presenterades utställningen och kommunstyrelsens ordförande Péter Kovács inledde med egen sångstund, där han prisade livet i småstaden Höganäs. Han beskrev även sina egna visioner, som började med en vandring genom Höganäs redan 2004.

– Idag har allt det jag förutsåg för över tio år sedan – utom telefaxen – blivit verklighet, slog han fast.

Efter presentationen träffade Fyren bland annat Joakim Bengtsson och Martin Enget, som snart ska förverkliga sina planer på ett levande kulturhus i Finkeramiska – med Keramiskt center, konstnärskollektiv och mässor i Blå hallen.

– Många av konstnärerna i Kullabygden arbetar isolerade från varandra, sade Martin Enget. I det nya Finkeramiska kan de hyra in sig och tillsammans skapa en kreativ miljö.

Även Christer Paulsson, tidigare VD för Kullaflyg och nu bland annat ordförande för nätverket Food Evolution i nordvästra Skåne, var på plats.

– Kullabygden behöver ett barnvänligt hotell med minst 100 sängplatser, med inriktning på aktiv fritid och barnvänliga aktiviteter, sade han. Jag bryr mig inte om exakt var det placeras, men det behövs.

Susanne Ravani Chefredaktör för Nättidningen Fyren Foto: Ester Sorri

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri