Höganäs behöver en revolution

Den senaste tiden har de ekonomiska problemen i Höganäs dykt upp till ytan, precis som man säger att ”det som göms i snö kommer upp i tö”.

Behöver Höganäs ett nytt parti? Illustration: Anders Malmsten

Den unika ekonomiska styrningen i Höganäs, som utgår från likviditetsstyrning – det vill säga att kommunen inte ska ta lån för att finansiera sina investeringar – börjar nu ta ut sin rätt.

Politikerna röstade i maj igenom att spara energi långsamt för att ”inte värma torskarna i sundet” som Péter Kovács (Kullamoderat) uttryckte det. Detta innebär uteblivna energibesparingar och bidrag på minst 12 miljoner kronor de närmaste åren.

Månaden efter detta röstar utbildningsnämnden för budgetneddragningar på drygt 16 miljoner kronor. Det är ju en fantastisk bedrift att som utbildningsnämndens ordförande Pia Möller (Kullamoderat) rösta för att de skolor där barnen ska lära sig för framtiden, ska rustas långsamt så att man fortsätter elda upp pengar helt i onödan och i nästa andetag rösta för att dra ner budgeten för våra barns framtid.

Pia Möller, utbildningsnämndens ordförande i Höganäs.

Läraren Pia Möller bör söka sig till en sommarkurs i ekonomi så att hon lär sig grunderna i ekonomi om hon ska fortsätta på sin post i politiken.

Vår nya kommunstyrelseordförande Peter Schölander (Kullamoderat) fortsätter i sin företrädares illa upptrampade fotspår och tycker det är viktigare att satsa på de äldres verksamhet än att köpa in nya ventilationsaggregat. Även Peter bör ta en kurs i ekonomi i sommar.

För alla som kan något litet om ekonomi och ventilationsaggregat vet att nettokostnaderna sjunker markant om man byter aggregaten, vilket då innebär att man kan fortsätta att servera hela ägg till de gamla istället för bara ett halvt som nu ligger som förslag.

Peter Schölander, moderat kommunalråd i Höganäs.

Sen kan man ju fundera på hur smart det var att låta Ulf Molin (C) få sin vilja igenom att låta en entreprenör bygga ett närvärmeverk i Jonstorp. Kommunen och dess bostadsbolag är de enda kunderna som varje år köper värme för ca 2,5 miljoner kr, för att värma sina hus i Jonstorp.

Hade man istället investerar i en bergvärmepumpsanläggning hade totalkostnaden varit cirka 800 000 kronor per år för drifts- och kapitalkostnaderna. Då hade alla barnen på Jonstorpsskolan kunnat få en ny läsplatta varje år i stället för att dela en gammal dator på tolv barn som de gör nu.

De flesta kan nog hålla med Péter Kovács, när han i samband med sin avgång i våras inte var särskilt nöjd med alla turer kring den nya Vikenskolan. Skolan blir en av Sveriges dyraste om man räknar per elev, med en nyinvestering på cirka 400 000 kronor per skolbarn, jämfört med 250 000 kronor i andra kommuner.

Därtill klarar man inte av att handla upp projektet, utan får göra om hela processen en gång till – trots att man enligt Lagen om offentlig upphandling har möjlighet att istället gå över till en förhandlad upphandling, om inget av anbuden klarar kraven.

Skiss över den nya skolan i Viken som beräknas kosta 300 miljoner.

Att byggprojektet ska pågå i minst fem år kommer dessutom innebära stora arbetsmiljöutmaningar, risker för skador, krångliga tekniska utmaningar etc.

Orsaken till att man inte bygger den på normal tid, det vill säga två år, beror återigen på att kommunens starke man Gustaf Wingårdh hindrar kommunen från att låna pengar. En maktyttring som kostar skattebetalarna minst 50 miljoner kronor i fördyring av byggnationen, hyra av baracker etc.

Det är hög tid att Höganäsborna vaknar upp! De senaste femton åren, med Kullamoderaterna vid styret och utan opposition, har kostat skattebetalarna minst 100 miljoner kronor i energislöseri, dåligt genomförda projekt (som Vikenskolan) och olagliga transfereringar från VA-kollektivet om cirka fyra miljoner kronor per år.

Vi förtjänar smartare och mer kompetenta politiker än de vi har idag! Människor som kan grunderna i ekonomi och vet hur man driver utvecklingsfrågor för medborgarnas bästa, i dialog med oss. Vi behöver ärliga och kompetenta politiker som arbetar för medborgarna i tiden och framtiden.

Tiden är i högsta grad inne för ett Kullaparti!

Daniel Svensson
Fd ordförande för Miljötillsynsnämnden