Höga hus ratades på dialogmöte om hamnen

Motståndet mot höga hus i hamnen lever fortfarande, åtminstone om man får tro tisdagens öppna dialogträff om hamnens framtid. Efter det välbesökta mötet på Hamnkrogen lyste det rött under det fjärde förslaget, som förespråkar hög och storskalig exploatering av området.

Försiktig, småskalig utveckling samlar positiva röster och höga hus gillas inte.

Knappt 50 personer valde bort både trädgårdsgrillning och kvällsdopp på Kvick, för att på tisdagskvällen istället diskutera hamnområdets framtid. Medborgardialogkonsulten Edward Andersson höll i workshopen, som handlade om att lyfta fram positiva och negativa synpunkter på de fyra förslag som utkristalliserats från de tidigare dialogerna.

Dialogkonsulten Edward Anderssson diskuterar med en mötesdeltagare.

Första förslaget innebär att det mesta är bra som det är nu, vilket relativt många på mötet höll med om, inte minst båtägarna. De medborgare som för fram det andra förslaget menar att det går att utveckla och förändra området, men utan att man bygger permanenta byggnader.

Tredje förslaget går ut på att det är okej att bygga, men småskaligt och inte i mer än två våningar. Fjärde förslaget, som fick flest negativa röster, innebär en storskalig exploatering med höga hus.

Första förslaget säger ja till båtuppställningsplatser i hamnen på vintern.

Många synpunkter under kvällen handlade om vikten av båtuppställningsplatser i direkt anknytning till hamnen och att området framför allt har förutsättningar att vara levande sommartid. En hel del lyfte fram Lomma som ett varnande exempel, även om vissa röster även framhöll just utvecklingen av hamnen i Lomma som ett föredöme.

– Båtarna tillför hamnområdet något även på vintern och måste därför få finnas kvar, tyckte en mötesdeltagare.

– Hamnen är attraktiv och trevlig på sommaren, men på vintern är det dött, menade en annan.

Välbesökt möte i sommarkvällen.

Under dialogens första skede i mars fick kommunen in 300-400 idéer och synpunkter, som nu formulerats i de fyra förslag som även ska diskuteras på torsdag kväll. Tisdagens mötesdeltagare var inte överens när det gäller hur mycket som behöver göras för att hamnen ska bli mer attraktiv, men en överväldigande majoritet säger ändå klart nej till bostäder och höga hus.

Åsikterna att hamnen ska vara allas vardagsrum och att folkomröstningens nej till privata intressen och höga hus borde respekteras, var några av dem som fördes fram. Andra menar att ställplatserna för husbilar gör hamnområdet mindre attraktivt och att båtuppställningsplatsen bakom de befintliga byggnaderna är skräpig.

– Börja med den ohållbara trafiksituationen innan ni planerar mer utveckling av hamnen, tyckte en person.

Att hamnen även måste leva vintertid, vilket är en av kommunledningens grundförutsättningar för dialogen, är en fråga som i hög utsträckning bestämmer vilka förslag och idéer som överhuvudtaget är möjliga. Flera mötesdeltagare gav uttryck för synpunkten att hamnen i första hand bör utvecklas för aktiviteter under sommarhalvåret och att inte heller de centrala delarna av Höganäs är särskilt levande mörka och kalla vinterdagar.

Andra menade att det behövs mer liv i området under vintern och fler aktiviteter som kan locka besökare till hamnen året om.

Nästa dialogmöte är på torsdag kväll, 18.30 på Hamnkrogen.

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri