Himmelrike eller helvete

Nog vore det ett himmelrike om vår basmat vore framtagen med omtanke om jordens mull och djurens väl! Men mat i spalterna och TV-kanalerna blir först mat när den presenteras som gourmet av mästerkockar. Vardagsmaten är inte intressant, den får inte kosta någonting.

Är det inte konstigt att vi vet så lite om något av det viktigaste av allt för vår tillvaro på jorden?

Mat i alla dess former handlar om politik. Ta de små fröna som utgångspunkt. Ska vi tillåta genmodifierat utsäde och ska man i så fall kunna se det på förpackningarna med särskild märkning?

Ska vi ha frihandelsavtal med USA som TTIP (Transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar), en seglivad historia som nu förhandlas bakom lyckta dörrar inom EU?

Skulle våra bönder kunna undgå samma öde som det som mötte småbönderna i Latinamerika? Deras lokala marknader försvann, överösta med subventionerade produkter från det amerikanska industrijordbruket.

Sedan länge går ju EU in med 500 miljarder årligen i jordbruksstöd, skattepengar förstås. Svenska bönder får cirka tio miljarder med ett genomsnitt på 1300 kronor per hektar. Merparten är direkt miljöskadliga subventioner, som leder till övergödning av hav och sjöar, försämrad vattenkvalitet av alla bekämpningsmedel, utsläppen av växthusgaser som koldioxid och metan. EU:s egen miljöbyrå, EEA, är fullt medveten om att detta är priset för vår billiga mat.

Men, hållbart jordbruk i EU är ingen utopi, skriver Svante Axelsson, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen, i sin bok Vår Tid Är NU. 10 Hoppfulla Perspektiv på Klimatkrisen.

Ska vi få ordning på våra ofantliga koldioxidutsläpp och den globala uppvärmningen, måste vi ladda oss med strimmor av hopp och sortera bort sopor som cynism och pragmatism. Vår fantasi, vår föreställningsförmåga och vårt medvetande är människans övertag gentemot alla andra varelser. De är gratis och finns i ett aldrig sinande överflöd!

Agneta Lane