Hembygd utan hembygdsgård?

Beskedet att lägga ner Himmelstorps hembygdsgård är närmast traumatiskt för oss bokskogvandrare och medlemmar i Kullens hembygdsförening bosatta i Brunnby församling.

Mörkret lägger sig över Himmelstorp. Foto: Frederic Täckström

Mörkret lägger sig över Himmelstorp. Foto: Frederic Täckström

Något allmänt upprop efter nya kommittémedlemmar eller ekonomiska donationer har vad jag vet inte förekommit. Man kan tycka att hembygdsföreningen, om den nu vill behålla sina medlemmar i norra kommundelen, skulle ha kommunicerat och genomlyst en så stor fråga på ett helt annat sätt och inte ställt oss inför fullbordat faktum.

Tidigare har det hetat att denna hembygdsgård haft höga besökssiffror och god ekonomi och att det funnits en särskild fond avsatt för just Brunnby socken.

Bräcke mölla i all ära, men en hitflyttad helsingborgsmölla med ett nybyggt magasin är ur kulturhistorisk synpunkt inte riktigt i klass med Kullahalvöns mest välbevarade – och mest kända –fyrlängade korsvirkesgård.

Henrik Ranby