Hela Vikenskolan riskerar rivning

Kanske måste även högstadiet på Vikenskolan rivas. Foto: Kjell Cronert

Kanske måste även högstadiet på Vikenskolan rivas. Foto: Kjell Cronert

Vikenskolan är i sämre skick än man tidigare trott. Nu förlängs utredningstiden med tre månader.

– Vi har påtalat problemen i flera år och nu är klockan verkligen en minut i tolv. Men jag vill ändå ge kommunen en eloge för att de tar uppgiften på stort allvar och går till botten med problemen, säger Pehr Frykman, ordförande i föräldraföreningen på Vikenskolan.

Framtiden för Vikenskolan har diskuterats under lång tid och i våras gick föräldraföreningen ut och krävde ordentliga undersökningar av den dåliga inomhusmiljön. Strax därefter fattade utbildningsnämnden beslutet att en ny F-9 skola ska byggas och första etappen stå klar höstterminen 2018.

– Skolan byggdes på 70-talet och har haft en hel del fuktproblem, säger Margareta Engkvist Björkenhall, förvaltningschef på teknik- och
fastighetsförvaltningen. Vi behöver utreda konstruktionen ytterligare för att se hur det ser ut ännu längre in.

När undersökningarna startade var förutsättningen att högstadiedelen av skolbyggnaden skulle vara kvar – något som alltså inte längre är säkert.

– Vi vill säkerställa att vi fattar rätt beslut och inte lägger pengar på en renovering som kostar mer eller lika mycket som en nybyggnation, säger Margareta Engkvist Björkenhall. Ska delar av skolan vara kvar måste vi veta att byggnaden inte innehåller några riskkonstruktioner.

Hur man ska klara av att bedriva undervisning under byggtiden ska också vägas in i beslutsunderlaget, som måste vara färdigt i slutet av januari. Senast den 31 mars ska kommunfullmäktige fatta beslut om skolans framtid, som fullt utbyggd ska ha plats för drygt 800 elever från förskoleklass till årskurs nio.

– Den stora utmaningen för eleverna blir naturligtvis att under flera år gå i skolan på en byggarbetsplats, säger Pehr Frykman. Men man får bygga i etapper och lösa problemen efter hand. Det viktiga är att vi blir av med den dåliga inomhusmiljön och får en skola där alla får plats.

Susanne Ravani Chefredaktör för Nättidningen Fyren Foto: Ester Sorri

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri

Läs även:
Sport på bekostnad av skolan?