Havtorn nytt bär i Kullabygden

I Ornakärr finns numera Höganäs första havtornsodling. Catharina Valdix och Per-Gunnar Jarlson kombinerar odlingen av de stickiga bärbuskarna med keramikverkstad.

Hästgård vi Ornakärr förvandlades till havtornsodling.

Hästgård i Ornakärr förvandlades till havtornsodling.

– Det var ren slump som gjorde att vi började odla havtorn, säger Per-Gunnar Jarlson. Vi köpte egentligen den gamla hästgården för att få plats för ett krukmakeri.

Men paret började läsa om havtorn och blev snabbt övertygade om att superbäret skulle bli deras framtid. Förutom odlingen har de även startat egen gårdsbutik och tillverkning av havtornsprodukter.

Catharina Valdix och Per-Gunnar Jarlson har kokat den första havtornsmarmeladen.

Catharina Valdix och Per-Gunnar Jarlson har kokat den första havtornsmarmeladen.

– Vi har precis gjort det första storkoket, med tre olika marmelader och en osötad dryck, säger Catharina Valdix.

Havtorn är en av de första växterna som kom till vår kust efter istiden. Den rotar sig lätt i sandig, mager jord där solljuset inte skuggas av andra växter. Eftersom den inte klarar konkurrens från andra mer krävande växter finns den bara i vilt tillstånd längs Östersjön.

Superbäret skyddas av spetsiga taggar, vilket gör den svår att plocka.

Superbäret skyddas av spetsiga taggar, vilket gör den svår att plocka. Foto: Catharina Valdix

Ett enda litet bär innehåller lika mycket C-vitamin som en hel apelsin och havtorn var därför en mycket viktig vitaminkälla, innan importen av citrusfrukter från varmare länder kom igång efter andra världskriget.

Plantorna i Ornakärr är förädlade och har större bär än den vildväxande varianten. Man måste ha både han- och honplantor, men det är bara honplantorna som bär frukt. Hanarna är pollenproducenter och det är vinden som sköter pollineringen. Ju starkare vind desto bättre bli det.

Bären är svåra att plocka, eftersom buskarna är utrustade med långa, sylvassa taggar. Och de måste frysas omedelbart, annars bildas smörsyra, som gör att de härsknar på ett par dagar.

– Redan 2018 räknar vi med full skörd på mellan 2-6 ton bär, säger Catharina Valdix och Per-Gunnar Jarlson.

Chris Bergendorff

Chris Bergendorff