Hårdare attityder oroar

– Jag svarar gärna på frågor och möter folks oro. Men det enda som skulle kunna lösa en viss typ av oro, vore om jag sade att nu låser vi alla dörrar på boendena, sätter upp taggtråd runt dem och kör pojkarna till skolan i speciella transporter.

IMG_0820

Peter Schölander önskar att han hade kunnat göra mer för att stilla människors oro för flyktingarna.

Peter Schölander, socialnämndens moderate ordförande, märker hur attityderna mot flyktingar har hårdnat, även i Höganäs. I nästa vecka öppnar två nya boenden för knappt 50 av de 100 ensamkommande pojkar som redan finns i kommunen, ett i Viken och ett på Örestrand i Strandbaden.

– Oavsett vad vi tycker om den förda flyktingpolitiken, så är pojkarna här. Och vi kommer en bit på vägen om vi börjar se dem som individer istället för en hotfull grupp.

Motståndet mot de nya hvb-hemmen tar sig bland annat uttryck i grova, anonyma mail till Peter Schölander. I förra veckan hölls ett informationsmöte på Örestrand, där stämningen stundtals blev både hotfull och fientlig.

Vandrarhemmet som nu ska bli HVB-hem för ensamkommande flyktingpojkar. Bild: Örestrand

Vandrarhemmet som nu ska bli HVB-hem för ensamkommande flyktingpojkar. Bild: Örestrand

– Jag förstår människors oro, men önskar att fler kunde lägga oron åt sidan och istället offra ett leende och ett ”hej” på de här pojkarna.

– Visst finns det ett gäng rötägg även på våra boenden – precis som överallt annars i samhället. Men om vi på grund av hur några få beter sig, sätter upp en hård attityd mot alla; då är risken att vi får ännu fler rötägg, istället för motsatsen.

Boendena i Viken och på Örestrand ska avlasta hvb-hemmen inne i Höganäs. 32 ska flytta ut till Strandbaden och 16 till Viken, vilket innebär betydligt färre pojkar på Simontorpsgården och Brorsbacke.

– Framför allt Simontorp har varit överfullt sedan i höstas, säger Peter Schölander. Det blir lätt bråk och problem när närmare 40 ska trängas på ett boende som är tänkt för 16.

Peter Schölander är öppen med att det varit både bråk och skadegörelse på vissa av hemmen – men betonar samtidigt att ingen utanför boendena har blivit utsatt eller kommit till skada.

– Alla matas vi konstant med allt hemskt som händer och som sägs bero på flyktingsituationen. Och visst händer det fruktansvärda saker. Men jag har förmånen att även få se de goda exemplen, som naturligtvis också finns.

IMG_0802 (1)

Många höganäsare reagerade på turbulensen i simhallen under vintern.

Efter avstängningen av ett tiotal pojkar från simhallen, pojkar som hade brutit mot reglerna och även vid något tillfälle varit inne i damernas omklädningsrum, har kommunen nu använt statliga medel för att anställa två personer. De talar samma språk som flyktingpojkarna och förhoppningen är att det ska leda till en lugnare miljö i sporthallen.

– Vissa killar har uppfört sig på ett sätt som inte är acceptabelt och det är viktigt att vi är tydliga med vilka regler som finns och vilka konsekvenserna blir om man inte följer dem.

Både Peter Schölander och Péter Kovács, kommunstyrelsens ordförande, är även själva ute på boendena och pratar med pojkarna.

– Som kommun måste vi ta ett föräldraansvar och ställa krav. Det fungerar inte för någon att leva helt kravlöst och som politiker står vi till svars inför medborgarna för vad vi gör och inte gör. Då kan vi inte bara dela ut gym-kort, utan måste också hjälpas åt att uppfostra pojkarna.

Peter Schölander sticker inte under stol med att det är en komplex och komplicerad fråga, som även tar en stor del av hans tid i anspråk. Kommunen har ibland anklagats för att skönmåla situationen, när de informerat om boendena – något som Peter till viss del håller med om.

– Många som arbetar på boendena är besjälade av sitt jobb och vet att det oftast går ganska bra för pojkarna – och då kanske de ibland ger en allför positiv bild när de berättar om det. Men den andra sidan målar ofta upp en väldigt mörk och våldsam bild – och vilken ska jag då välja att lyfta fram?

– Antingen kan jag berätta hur det hittills har varit i Höganäs, eller så kan jag måla upp något som kanske kan hända här, men faktiskt inte har hänt. Vi har den situation vi har och gör allt vi kan för att det ska fungera.

IMG_0815

Peter Schölander menar att många områden i samhället behöver organiseras på ett annorlunda sätt, för att möta den nya situationen.

I och med den dramatiska flyktingsituationen har Peter Schölander hamnat i frontlinjen. Hans telefon fylls av både sms och mail från uppretade och oroliga invånare.

– Erfarenheterna har gjort mig mer ödmjuk och nyanserad, säger han. Jag var mer tvärsäker för ett år sedan, men har samtidigt ett större självförtroende idag. Och jag hoppas vid gud att det finns någon som tar emot mina döttrar om Sverige skulle drabbas av det som pågår i Syrien.

– Vi har alla ett människovärde och rätt att leva på jorden under hyfsade villkor, oavsett var vi råkade födas.

Susanne Ravani Chefredaktör för Nättidningen Fyren Foto: Ester Sorri

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri

Läs även:

Fientlig stämning på Örestrand

Tio pojkar avstängda från sporthallen

Många frågor om flyktingboende i Viken

Nytt nätverk för flyktingar i Viken

Entusiastisk svenskundervisning