Hård debatt om Folkparken

Det blev en känslosam och hård diskussion om Folkparkens överklagande av LSS-boendet i fullmäktige på torsdagskvällen, trots det kompromissförslag som Miljöpartiet lagt fram för kommunstyrelsen och som även gick igenom.

Kommer Höganäs att få ett nytt Folkets Hus i Folkparken? Foto: Höganäs bildarkiv

– Det har helt klart gått onödig prestige i frågan, sade MP:s ersättare Rudi de Bruin. Det här handlar inte om att Folkparksstyrelsen inte vill ha ett LSS-boende i området, utan bara om att det inte bör ligga exakt där det detaljplanen uttryckligen säger att det inte ska var något boende överhuvudtaget.

Avgående ordförande i kommunstyrelsen, Péter Kovács, (M), slog fast att optionen att sälja mark till Folkparken gått ut för länge sedan och att han prioriterar ett LSS-boende framför ett nytt Folkets hus.

– Bostäder är viktigare än Folkparksbygget, sade han. Kommunens bästa måste gå först, men om samtalen med Folkparken visar sig vara fruktsamma, kan vi fatta ett nytt beslut om att sälja marken till dem.

Lennart Nilsson, (S), menade att det är odemokratiskt att ifrågasätta ett beslut som redan fattats i kommunfullmäktige och som vunnit laga kraft.

– Det här handlar om kommunens heder, vi har redan kommit överens om att sälja marken till Folkparken och det finns ingen ångerrätt för beslut fattade av fullmäktige.

Det socialdemokratiska oppositionsrådet menade även att det inte handlar om att kommunen måste välja mellan ett nytt LSS-boende eller ett Folkets Hus.

– Frågan gäller bara utformningen av LSS-boendet och det borde vara enkelt att komma runt, sade han. Det smakar illa att ställa sakerna mot varandra på det här sättet.

Rudi de Bruin, (MP), menade att kommunledningen ägnar sig åt att föra fram alternativa fakta, när man hävdar att man redan tidigare tagit kontakt med Folkparksstyrelsen.

– All kommunikation har förts via media istället för att ta direktkontakt med Folkparksstyrelsen, sade han.

Peter Schölander, kommunstyrelsens nye ordförande, ska enligt kvällens beslut i fullmäktige ta kontakt med Folkparksföreningens styrelse, för att försöka komma fram till en lösning på konflikten kring det planerade LSS-boendet i det nya bostadsområdet.

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri

Läs även:

Lösning i sikte för Folkparksfrågan

Infekterad strid om LSS-boende