Här härskar inte drottningen

images

Drottningen härskar inte över bisamhället, det är inte hon som fattar besluten.

Ett modernt samhälle kräver en lång rad smarta, goda och ibland impopulära beslut. I vår demokrati har vi lagt störst ansvar på en förhållandevis liten grupp politiker, som vi väljer utifrån ideologi, förmåga och slagkraftiga förslag. Det är ett fungerande system, hyfsat rättvist och åtminstone i någon mån en spegling av folkviljan.

Men mellan varven behöver alla system ifrågasättas, fönster mot nya sidor av verkligheten måste öppnas och andra tankar släppas in. Vi människor tror ofta att vi vet bäst och har kommit på de mest geniala lösningarna på alla problem – både stora och små. Men egentligen har vi ingen aning om vilken intelligens som kanske existerar i universum, eller ens på vår egen planet.

För en tid sedan läste jag en artikel jag inte kan släppa. Den handlar om bin. Små, surrande insekter som är nödvändiga för produktionen av många av våra livsmedel och dessutom ger oss honung.

Hjärnan hos ett bi är inte större än ett gräsfrö, men trots det fattar en bisvärm komplexa, kollektiva beslut, som är avgörande för allas överlevnad. När svärmen till exempel ska flytta från en boplats till en annan, skickas spanarbina iväg åt olika håll för att börja leta. De vet precis vad de ska leta efter och vilka kriterier ett perfekt hem måste uppfylla.

När de kommer tillbaka till den väntande svärmen beskriver varje spanare sin egen upptäckt genom en snillrik dans, där hastighet, svängningar på bakkroppen och riktning i förhållande till solen förmedlar vad de vill tala om för de andra. Hur långt bort ligger den upptäckta boplatsen? Åt vilket håll finns den? Hur bra är den? Ju fortare biet dansar i den förutbestämda bågen, ju bättre tycker det att boet är.

Efter den första rapporten flyger bina iväg igen, nu för att inspektera varandras förslag. Så följer en process där spanarna väljer bland de presenterade boplatserna och en efter en faller in i dansen för det boställe som verkar bäst. Till sist dansar alla bin samma dans och har enigt beslutat vilket nytt hem svärmen ska flytta till.

Forskaren och professorn Thomas Seeley kallar binas beteende för kollektiv intelligens och menar att vi människor har mycket att lära av bisamhällets version av demokrati. Den viktigaste lärdomen är att en grupp kan fatta mycket bra beslut om den är organiserad på rätt sätt, har ett gemensamt intresse och är överens om att man vill komma fram till en bra lösning för alla.

Han drar även paralleller till de årliga medborgarmötena i hans egen hemstad i New England i USA, där medborgarna samlas en gång varje år för att diskutera viktiga frågor för staden och gemensamt bestämmer vilka vägar som ska repareras och hur stora anslag skolorna ska få.

I vår del av världen har det länge funnits ett mer eller mindre uttalat missnöje mot det rådande demokratiska systemet och hur politikerna förvaltar det förtroende vi väljare gett dem. Missnöjespartier har dykt upp i flera europeiska länder, i Spanien vann den nya rörelsen Podemos många röster i regionvalet nyligen, i Grekland tog Syriza makten i vintras och i Båstad fick Bjärepartiet en tredjedel av rösterna i vårens omval.

Människor litar inte längre på de traditionella politikerna på samma sätt som förut och accepterar inte att besluten fattas långt borta och över huvudet på alla de medborgare som berörs och påverkas av politikens svängningar.

Här i Höganäs är vi många som under lång tid velat ha fler seriösa dialoger mellan invånare och politiker och påtalat behovet av att beslut behöver vila på en stadig demokratisk grund. Viktiga beslut som är avgörande för framtiden ska inte fattas i små, snäva grupper av starka politiker i enskilda partier. Istället ska diskussionerna ut bland oss medborgare – även komplicerade ställningstaganden i viktiga frågor.

Delaktighet skapar ansvar och att ta ställning till komplexa problem som påverkar många, får oss att inse att vi lever tillsammans, är beroende av varandra och behöver fatta beslut som är bra för oss alla. Precis som bina.

Susanne Ravani Chefredaktör för Nättidningen Fyren Foto: Ester Sorri

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri

Läs mer om insekternas intelligens