Handen i hamnen

Handen

För en tid sedan fick Fyren ett brev från en läsare, som ville att vi skulle verka för att flytta den vackra och tankeväckande statyn av den öppna handen, som har sin plats längst ute på piren i Höganäs hamn.

Av Anneli Sjöborg, som ansvarar för kulturfrågorna i kommunen, får jag veta att hon har varit i kontakt med Hamnförvaltningen och bett att får sätta upp en skylt med en pil ut mot skulpturen Handen. Var den ska placeras och hur den ska utformas är ännu inte klart, men lämpligt vore naturligtvis på stolpen där piren börjar.

Chris Bergendorff