”Hamnen Höganäs mest centrala läge”

– Hamnen är det mest centrala vi har i Höganäs och ett nytt kulturhus där skulle knyta ihop stadskärnan med hamnområdet ännu mer.
Anders Ståhl, kultur- och fritidsutskottets moderata ordförande, ser ingen fara för centrum om biblioteket flyttar från Köpmansgatan.

I förra veckans Fyren uttryckte Göran Lock sin och Miljöpartiets rädsla för att stadskärnan riskerar att utarmas om biblioteket flyttar. Det är en rädsla som inte alls delas av Anders Ståhl och kulturchefen Anneli Sjöborg.
– Visst är dagens läge jättebra, men hamnen ligger bara ett par hundra meter bort och ett Kulturhus där ligger fortfarande väldigt mycket i centrum, säger Anders.

De pekar båda på den bostadsförtätning som nu görs i Oden och Balder och som planeras i Folkparken och kvarteret Flora framöver. Med fler bosatta i centrum, menar de att handeln kommer att stärkas – oavsett om biblioteket finns kvar vid handelsstråket eller inte.
– Jag tror snarare det är butikerna som drar spontanbesökare till biblioteket, än tvärtom, säger Anders. De som vill gå till biblioteket gör det, även om det inte ligger på en affärsgata.

Slå ihop

I två utredningar, den första från 2012, med en komplettering som blev klar i februari, har man analyserat vilka behov som finns och hur kulturutbudet i kommunen ska organiseras och presenteras i framtiden. Redan i den första utredningen slog man fast att man ville flytta ihop biblioteket med kulturhuset Eric Ruuth.
– Den här gamla kåken har sin charm, men visst är det spännande med nya planer och att man lyfter kulturen på det här sättet, säger Lars Löfgren, kulturhuschef på Eric Ruuth, om planerna på ett gemensamt hus i framtiden.

I början utredde man bara befintliga lokaler, som skulle kunna byggas om för att hysa både bibliotek och Eric Ruuths verksamheter. Framför allt tittade man då på Bruksskolan och gamla Stationshuset.
– Vi var aldrig riktigt entusiastiska inför de alternativen, säger Anneli Sjöborg. Idag har vi lokaler som inte är ändamålsenliga och det finns så mycket att vinna på att bygga nytt och flexibelt, utan döda, outnyttjade ytor.

Lars Löfgren ser inte huset i sig som det viktiga, utan vad man fyller det med. Och att det blir ett hus som på allvar är levande och öppet för alla, inte minst för de ungdomar som idag känner sig hemma på Eric Ruuth.

Många olika verksamheter samsas på Kulturskolan Eric Ruuth.

Lars Löfgren ser inte huset i sig som det viktiga, utan vad man fyller det med. Och att det blir ett hus som på allvar är levande och öppet för alla, inte minst för de ungdomar som idag känner sig hemma på Eric Ruuth.

– Det får inte bara bli ett fint hus, ungdomsperspektivet måste finnas med överallt och alla våra olika verksamheter måste få plats i det nya. Där måste vi ha en samsyn, annars är det lätt att vissa delar faller bort, antingen av utrymmes- eller kostnadsskäl.

Widdings villa

I vinter har man fortsatt utreda fler alternativ – Konsumfastigheten, Finkeramiska/centrallagret, Widdings villa och nybygge i Folkparken, kvarteret Flora, på parkeringen framför Kullagymnasiet och i hamnen. Utredningen dömer i princip ut allt utom hamnen – bland annat säger man att ett kulturhus i Folkparken eller i Finkeramiska/centrallagret inte skulle bidra till utveckling av stadskärnan, vilket man istället anser att placeringen i hamnen kommer att göra. I utredningen skriver man att kulturhuset ska ligga på en plats där människor dagligen passerar förbi på ett naturligt sätt; vid handelsgator, centrala torg och nära allmänna kommunikationer.

Folkliv i hamnen

Även om Anneli och Anders lyfter fram restaurang Bryggans många lunchgäster, hamnar de snabbt i beskrivningar av det förväntade folklivet runt ett nytt hus i hamnen, snarare än i en skildring av hur det ser ut idag.
– Ett kulturhus i hamnen kommer att bidra till mer folkliv i hamnområdet och ge höganäsarna en hamn som är attraktiv året om, slår Anneli fast. Vi kommer att få en centrumring, som binder ihop stadskärnan med hamnen på ett unikt sätt.

Redan i planeringen av höghusen i hamnen, som invånarna sade nej till i en folkomröstning våren 2014, var man tydlig med att bebyggelsen skulle göra hamnområdet till en naturlig del av centrum. Samma tankegångar är bärande i de nya idéerna kring kulturhuset.
– När den första utredningen gjordes var ju hamnen inget alternativ, eftersom man hade helt andra planer för området då, säger Anders. Nu är läget ett annat och jag tycker att man vänder ryggen åt hamnen, när man hävdar att centrum bara utgörs av Köpmansgatan och Storgatan.

Tre-fyra våningar

Om en majoritet av kommunfullmäktige kommer fram till att man ska placera ett nytt kulturhus i hamnen, är det samma 1 500 kvadratmeter som var aktuella i folkomröstningen, som då ska bebyggas. Eftersom man enats om att behovet är på 5 000 kvadratmeter, måste kulturhuset bli tre-fyra våningar högt. Till det kommer parkeringsplatser och utrymme för lastbilar och turnébussar.
Den stora skillnaden med ett nytt kulturhus, förutom att man slår ihop de två verksamheterna, är den scenlokal med plats för 500 personer som planeras. Tivolihuset tar cirka 280 besökare och enligt Lars Löfgren är behovet stort av mer plats.

kulturnatt-2015_web– Våra lokaler här på Eric Ruuth räcker i stort sett för våra olika verksamheter, säger han. Men vi behöver helt klart ett scenrum för minst 500 personer och en sådan lokal skulle verkligen bli ett lyft.
Även näringslivet har visat intresse för en större samlingssal och Anders Ståhl ser inga problem med att kombinera kulturhuset med konferensmöjligheter för företag.
– I den medborgardialog som startar nu i vår, kommer vi även fråga näringslivet hur deras behov ser ut. Det viktiga är att vi har verksamhet i huset hela tiden, att det alltid händer något, även kvällar och helger.

Lyssna på invånarna

Alla tre betonar vikten av att lyssna på vad invånarna vill att kulturhuset ska innehålla och vad som är viktigt för de människor som ska använda huset i framtiden. Anneli trycker på att man inte ska bygga ett tomt skal, utan ett levande hus.
– Det här ska verkligen bli alla höganäsares hus och då måste vi få veta vad höganäsarna vill fylla huset med. Vi bygger in våra befintliga verksamheter och kryddar med en scenlokal och det som medborgardialogen kan tillföra.
– Utmaningen blir att få alla att känna sig välkomna och framför allt att inte glömma bort ungdomarna, säger Lars.

Efter flera års diskussioner och utredningar, ska frågan om ett nytt kulturhus nu avgöras på ett drygt halvår. Medborgardialogen drar igång i april, samtidigt som stadsarkitekt Sverker Tingdal förbereder en arkitekttävling och en projekt- och styrgrupp med tjänstemän och politiker tittar närmare på utredningens förslag. Planen är att beslut ska fattas i kommunfullmäktige i december.

Läs fler artiklar om stadskärnan

Susanne Ravani Chefredaktör för Nättidningen Fyren

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren