Hälsan tiger still

Hälsan tiger still, är ett uttryck som används för att ge uttryck för att allt är bra. Det innebär i praktiken att de synpunkter, funderingar och åsikter som kommit fram i nättidningen Fyren – från olika människor i olika roller inom Höganäs kommun – måste ses som helt relevanta och sanna. Annars hade förstås någon lyft pennan och skrivit att så här är det inte – utan så här är det istället.

Puls

Hälsan tiger still. Med andra ord tycker så väl de som styr Höganäs kommun politiskt och de som är i opposition att allt är OK. Det verkar så OK att det kanske inte behövs någon opposition rent av. Något undantag har funnits. Miljöpartiet förde fram sina synpunkter om att ett kulturhus inte borde ligga i hamnen och informellt tycker Socialdemokraterna samma sak.

Den viktiga frågeställningen är varför man inte tar chansen att föra debatten vidare på sina egna villkor i media. I såväl Helsingborgs Dagblad som i Nättidningen Fyren. Trots utredningen om att placeringen av ett kulturhus i hamnen skadar den naturliga besöksnäringen och att problem med kommunikationerna inte gynnar ett kulturhus i hamnen, så avstår man – det hörs varken bu eller bä.

Man har inte ens försvarat idén om ett kulturhus i hamnen, trots att det måste ha funnits en tanke bakom förslaget.

På samma sätt rundar man den dumma idén att tro att man kan tämja naturen och envisas med att gång på gång bygga vägar för hundratusentals kronor på Vikens strand. Ingen försvarar den tokiga idén. Någon som tagit beslutet måste väl ha tänkt efter före och om man inte gjort det kanske man borde tänka efter nu och ändra ett tokigt beslut.

Nättidningen Fyren rotar i det mesta och det vore konstigt om de påståenden och synpunkter som förmedlas verkligen kan stå oemotsagda.

Slutsatsen är kanske att de synpunkter som kommer fram, har sådan relevans, att istället för att försvara sina idéer, köper politikerna synpunkterna. Jag tror inte detta är sant. Man kanske till och med är rädd för att ta diskussionen eller så kan man inte skriva eller så klarar man inte att på sakliga grunder förklara varför det ska bli si eller så.

Hhm, säger den som funderar en kort stund – det här handlar om politisk strategi. Ja, så kan det ju vara, men en bra idé vore att oppositionen hakade på en del häftiga påståenden och förklarade sina egna ståndpunkter – eller rent av berättade om sina egna idéer.

Dialog är en viktig del av demokratin och dialog skapar förutsättningar för utveckling även för en fin kommun som Höganäs – som nu inte ens verkar behöva någon opposition. Den handfull oppositionspolitiker som kommer till kommunfullmäktige, kan man nog bortse från.

Den öppna dialogen inom partierna – med möjlighet till djupare samtal – är också begränsad, vilket riskerar leda till att endast ett fåtal kommer till tals. Och det spelar nog ingen roll, vilket parti man pratar om, skulle jag tro.

Om dialogen försvinner, försvinner en viktig del av demokratin. Den som är så viktig för att den representativa demokratin ska fungera. Risken är att hälsan tiger still så länge att man blir sjuk och det är inte bra för någon. Jag lovar. Det gäller att ta pulsen nu.

Kjell Cronert

Kjell Cronert