Godtrogna politiker om potatisåkern

Varför är samtliga politiska partier så fokuserade på höga hus, när det finns alternativa förslag som visar på möjligheter att bygga lika många bostäder med lägre men tätare bebyggelse? Hög bebyggelse kräver större avstånd mellan husen.

Lägenheter i 2,5-våningshus på potatisåkern i Viken. Skiss: Anders Malmsten

Förvånande hur okunniga och godtrogna politikernas verkar samtidigt som det finns mycket kunskap i publiken. Nu tror jag inte politikerna är så okunniga som de vill göra gällande. De är säkert medvetna om att 16,5 meter utan krav på våningsantal innebär mer än 4,5 våningar. För en vanlig enkel medborgare som räknar på fingrarna finns risken att det som senare byggs snarare se ut som 5-6 våningar.

Nu inser säkert alla inklusive politikerna att de vackra 3D-skisserna som ligger som underlag för beslutet inte visar det som planen tillåter. De visar mindre och enklare hus och stora grönytor med höga träd, men mycket få parkeringsplatser. Argumentet är att planen anger det maximala som får byggas.

3D-skisserna visar ett bantat exempel på vad som kan byggas – för det är tillåtet bygga mindre än vad planen tillåter. Vem tror på att en stor, utifrån kommande exploatör inte försöker maximera byggnaderna och vinsten? Däremot finns det bra exempel på lokala aktörer som tänker med hjärtat och agerar långsiktigt.

Kommunens senaste och tredje planförslag för potatisåkern i Viken. Illustration: Vilhelm Lauritzen arkitekter

När planen är godkänd tar fastighetsekonomer och ingenjörer över det fortsatta arbetet. Nu gäller det att maximera antalet kvadratmeter till lägsta möjlig byggkostnad. Uppstickande byggnadsdelar, takkupor, indragna fasader och andra standardtrick kommer att användas maximalt. Vilken plushöjd kommer att gälla för första våningsplanet? Får känslan att kommunen kommer vara mycket vänligt inställda till exploatörens krav.

När byggnadernas karaktär och användning förändrats minskar nu också behovet av service i närområdet, vilket även politikerna verkar inse. Vad finns det för nya planer för Statoiltomten som ägs av kommunen? Dags att ta ett helhetsgrepp på området. Kommunen verkar inte bryr sig inte om vikenbornas behov utan fokuserar bara på nya och fler invånare.

Enligt politikerna kan de inte påverka vad som byggs på potatisåkern för marken är privatägd. Stämmer inte för även på privat mark har kommunen ett planmonopol som innebär att de bestämmer hur marken skall användas och bebyggas. Alla inblandade förnekar också att det har förekommit informella kontakter och löften till exploatören.

Om detta stämmer är det dags att se över planen och börja påverka och ställa krav på vad som skall byggas. Det finns ett stort behov av små och billiga hyreslägenheter, bostadsrätter och +55-boende som har närhet till service och kommunikationer. Kommunen kan också kräva att bebyggelsen anknyter till Vikens skala och karaktär även om potatisåkern ligger på fel sida om vägen.

När planen är godkänd är det tyvärr försent att försöka påverka eller komma med synpunkter på det som byggs.

Ronny Ollesson
Viken

Läs även:

Besvikelse i Viken efter politikermöte

Spara

Spara