Gammalt vattentorn får nya fogar

Samtliga fogar på vattentornet på Nedre i Höganäs ska bytas, så i sommar kommer ett av stadens högsta och mest kända landmärken vara dolt bakom plast och byggnadsställningar.

När vattentornet på Smedjegatan var nytt kallades det ofta för Termosen. Foto: Michael Erlandsson RC-flygfoto

När vattentornet på Smedjegatan var nytt kallades det ofta för Termosen. Foto: Michael Erlandsson RC-flygfoto

Just nu sätter man upp ställningarna runt tornet, sedan ska 30 millimeter av den gamla fogen mellan tegelstenarna skrapas loss, innan man lägger in ny. Hela tornet ska även kläs in med plast, innan arbetet sätter igång. Renoveringen beräknas ta 6-8 veckor.

– Tornet är 84 år gammalt och det är 40 år sedan fogarna byttes förra gången, säger Fredrik Arthursson, kommunens VA-chef.

Vattentornet på Smedjegatan ritades av Cyrillus Johansson och togs i bruk 1932, tre år innan Höganäs blev Sveriges yngsta stad 1936. Här ryms 400 kubikmeter vatten, vilket gör det till det minsta av kommunens fyra vattentorn. Lerbergstornet, som stod färdigt 1978, är överlägset störst och rymmer 2 000 kubikmeter.

Men även Arild och Mölle har egna vattentorn, även om de inte är så väl synliga, eftersom båda ligger i skogen uppe på Kullaberg. De rymmer vardera 500 kubikmeter vatten.

Samtliga fyra vattentorns höjd är 44 meter över havet, vilket är nödvändigt för att vattennivån ska vara densamma i systemet.

– Om ett torn var högre än de andra skulle vattnet svämma över i de lägre tornen, förklarar Fredrik Arthursson.

Förutom att utjämna skillnaden mellan vattenmängden och förbrukningen, behövs vattentornen för att hålla ett konstant tryck i vattenledningarna. Dessutom tjänar de som vattenreservoarer vid läckor eller eldsvåda. Vattnet i Höganäs kommun kommer från den småländska sjön Bolmen.

Susanne Ravani Chefredaktör för Nättidningen Fyren Foto: Ester Sorri

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri