Fyr utan hemlig agenda

I skuggan av debatten om Trumps fake news och det växande hatet mot så kallade pk-media i Sverige, verkar många tro att det varken existerar fakta eller sanning i världen. Allt handlar bara om vilken sida man väljer, vilken information man tror på, vilken sanning man uppfattar som sin egen.

När man läser eller hör något som inte passar in i den personliga världsbilden, blir det per definition vinklat och osant. Den som inte är med dig är mot dig och så går vi alla omkring i egna små bubblor av rättfärdighet, konstant misstänksamma mot allt som inte får plats under den egna glaskupan.

Men, hur ofattbart och förvrängt det än må låta innanför det dämpande pansarglaset, så är världen inte svartvit, åsikter och fakta är inte samma sak och det vi ogillar blir inte automatiskt en lögn. Livet är större och människan ofantligt mycket mer komplex och motsägelsefull än så.

Fyren beskylls ibland för att gå ”någon annans” ärenden eller för att vinkla frågor utifrån våra egna intressen – vilka de nu skulle vara. Det händer till exempel när vi ger röst åt motståndare till den rådande lokala politiken eller när vi nyligen granskade en skola som kritiserats av Skolinspektionen.

Men en artikel i Fyren som redogör för ett beslut från Skolinspektionen är varken vinklad eller dikterad av en politisk ståndpunkt, bara för att den verklighet som beskrivs krockar med bilden av en trygg, fin skola på landet. Och det ena blir inte en lögn bara för att det andra också visar sig vara sant.

Bild: Elsebeth & Anders Malmsten

Jag betvivlar inte en sekund att det kan finnas tusentals förträffliga utbildningsinstitutioner i världen som inte har ett uns med svensk läroplan eller skollag att göra. Där föräldrar med lätt hjärta lämnar sina barn morgon efter morgon och där ungarna med glädje berättar om sina skoldagar när de kommer hem.

Men – och det här råkar vara ett viktigt men – i Sverige råder total politisk enighet om att skolor som finansieras av skattemedel ska granskas av Skolinspektionen, som har till uppgift att kontrollera att all undervisning sker enligt lagstiftarnas krav.

Vilket naturligtvis inte betyder att alla elever som går på en skola som inte bedöms uppfylla de kraven mår dåligt, vantrivs och vill byta skola. Eller att samtliga lärare gör ett uselt jobb.

Vanligtvis är det väl så, på skolor såväl som på arbetsplatser, att vissa kan må hur bra som helst, samtidigt som andra har ont i magen och mår illa varje dag de ska gå dit.

Men – och det här är möjligen ett ännu viktigare men än det förra – oavsett hur trevliga, roliga och mysiga skoldagarna än ter sig för vissa barn, föräldrar och lärare, så kan den sköna känslan aldrig göra Skolinspektionens beslut osant eller innebära att medias rapportering om granskningens resultat är vinklad, bara för att journalisten inte pratat med alla dem som upplever att skolan är jättebra.

Det relevanta i just den här artikeln är nämligen inte hur många som trivs eller vantrivs på skolan, utan om verksamheten uppfyller eller inte uppfyller de krav som stipuleras i lagen.

Det finns mängder av publikationer som enbart drivs av att berätta solskenshistorier om livet och tillvaron. I Kullabygden har vi först och främst en präktigt stor informationsavdelning på kommunen, som inte gör annat dagarna i ända än försöker förmedla en skönt tillrättalagd version av livet på vår skånska halvö.

Utöver det finns både Kullaliv och Hallå, som båda skriver om Kullabygdens framgångsrika, lyckade, kreativa och spännande människor och om de företeelser, upplevelser och händelser som stärker kommunens så kallade varumärke.

Varför skulle Fyren ge sig in i den glittrande konkurrensen och ägna obetald arbetstid åt att lägga ytterligare gräddbakelser till det berg av njutning och lockelse som redan byggts? Fyren drivs av något annat.

Istället för att lyfta fram den där tjusiga, glittrande diamanten som alla envisas med att älska, drivs vi av att gräva en aning djupare i det koldamm som trots allt är stadens hjärta. Ibland dyker det där solkiga, gamla dammet upp i Viken, ibland i Brunnby. Någon gång emellanåt far det till och med som ett diffust mörkt moln genom stadshuset.

Fyren sätter sig inte på några höga hästar, vi tror oss sällan om några stordåd. Oftast nöjer vi oss med att vara en irriterande, kliande myra innanför byxorna.

Men vi låter oss inte avfärdas som en politiskt styrd publikation som går i någons, eller någots, ledband. Och vi skräddarsyr definitivt inga artiklar enligt någon hemlig agenda.

När Skolinspektionen kritiserar en liten, idyllsikt belägen friskola på alla de punkter myndigheten har i uppdrag att kontrollera, vinklar vi inte verkligheten när vi berättar om det. Oavsett hur många som trots det älskar sin skola, med brister och allt.

Att däremot, av hänsyn till rektor, lärare, nöjda föräldrar, glada barn eller vad som helst, välja att inte förmedla Skolinspektionens beslut om Brunnbyskolan, det hade varit att grovt underskatta den fria pressens betydelse för demokratin och istället tro att världen bara består av olika personliga åsikter som kastas mot varandra.

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri

Läs även:

Omfattande brister på Brunnbyskolan

Stora privata uttag men lite pengar till läroböcker